Vývoj testovací metody

Případová studie vývoje metody na zjišťování postojů zaměstnanců pro skupinu Kvalita péče

Logo aplikace

Požadavek

Přání klienta

Skupina Kvalita péče potřebovala pro svou službu vytvořit administrační prostředí, které by spolupracovalo s aplikací třetí strany (od Engage Hill s. r. o.) a umožnilo testování pomocí metody barevně-slovních asociací inspirované podle Maxe Lüschera. Aplikace třetí strany slouží pro založení snímače (vytvoření testu pro snímání postojů zaměstnanců/klientů), jeho vyplnění a následnou analýzu odpovědí. Vytvořené administrační prostředí mělo zajistit automatizaci zakládání snímačů, odesílání e-mailů respondentům, zobrazení stavu testování a export výsledků ve speciálně nastavitelných šablonách s vektorovou grafikou.

Problém

Výzva pro naše vývojáře

Asi největší problém byl s exportem výsledků testů do připravené vektorové grafiky ve formátu SVG. Dynamické škálování prvků v šabloně totiž vyžaduje jak náročnou logiku, tak dlouhý čas na vykreslení do výsledného PDF souboru.

Řešení

Jak jsme aplikaci zpracovali

Složitý export jsme vyřešili trochou analytické geometrie, která nám umožnila škálování sloupcových grafů a pohyb ukazatele na koláčovém diagramu pomocí elipsy.

Dlouhý rendering jsme zkrátili použitím asynchronních úkolů pro zpracování každého exportu zvlášť a rychlost dále optimalizovali pomocí programů příkazového řádku pro konverzi SVG do PDF. Takto se nám podařilo snížit čas 30 sekund nutný pro export jedné PDF stránky na přibližně 5 sekund, kdy se nyní vygeneruje 150 stran.

Hlavní přínos

To nejlepší na aplikaci

  • Hromadný import osob pro testování pomocí CSV, XLSX a dalších formátů
  • Automatizované rozesílání e-mailů s odkazem na test a následně připomínkových a děkovných e-mailů
  • Export výsledků v XLSX a PDF pro jednotlivce i pro tým
  • 5 konfigurovatelných šablon exportu pro jednotlivce a 7 pro tým
  • Třídění osob dle přiřazení do týmu a organizace
  • Správa podoby exportu pro 46 různých postojů osob
  • Přizpůsobená Django administrace

Klient

DelpSys s. r. o.
Unikátní metody, které pomáhají
zlepšit kvalitu vztahů a sociální péče
https://delpsys.cz/

Časová náročnost

  • 2 měsíce

Reference klienta

"Pro účely naší služby Kvalita Péče jsme potřebovali jednoduchý systém pro rozesílání dotazníků k postojům zaměstnanců. Tým z Think Easy doporučil k řešení využít Django administraci, která se osvědčila jako přehledný a silný nástroj. Nejen, že jsme rychle měli prototyp pro správu pozvánek k dotazníkům, kluci z Think Easy také dále vzali dodané návrhy exportů a statický design rozhýbali na programově škálovatelné diagramy."

Mgr. Jakub Žákavec, Ph.D., MBA, skupina Kvalita péče

Platformy

Co jsme při vývoji použili

Jádro systému je naprogramováno v Pythonu a jeho Django Frameworku. K administrační rozhraní bylo využito Django administrace, jejíž pohledy byly obohaceny o filtrace a další prvky pro lepší ovládání. Importy osob jsou řešeny přes nástroje dehydrate. Exporty výsledků jsou řešeny asynchronně pomocí async.io frameworku a o renderování vygenerovaných exportů se stará nástroj rsvg.

Náhled systému