Další služby

Kromě všech aplikací a nástrojů uvedených na předchozích stránkách vám můžeme nabídnout ještě celou řadu doplňkových služeb a pomocných řešení pro váš projekt. Naprogramujeme vám třeba vlastní API rozhraní, integrujeme online nástroje a propojíme systémy, pomůžeme s DevOps nebo provedeme audit software projektu. Můžeme se ale také zaměřit na testování vašeho projektu, podívat se na UI/UX a návrh designů a poskytnout vám analýzy a konzultace.

UI/UX a návrh designů

Anglické zkratky UIUX označují uživatelské rozhraní (user interface) a uživatelský dojem (user experience). Kvalita uživatelského rozhraní určuje výsledný uživatelský dojem, tedy spokojenost uživatele se softwarem. Účelem uživatelského rozhraní je usnadnit vizuální orientaci v softwaru, uspořádat ovládací a grafické prvky, poskytovat uživateli zpětnou vazbu atd. Pokud UI tyto funkce plní, je aplikace pro uživatele přehledná a umožňuje mu provádět požadované akce bez zbytečného klikání navíc. Uživatel se tedy v prostředí aplikace cítí komfortně a je s produktem spokojený.

Návrh designů úzce souvisí s UI – jedná se vlastně o stavební bloky uživatelského rozhraní, které však na rozdíl od grafických a ovládacích prvků nejsou vidět. Uživatel s designy přímo neinteraguje, ale jsou zásadní pro výslednou podobu UI.

API

Zkratka API (Application Programming Interface) znamená rozhraní pro programování aplikací. Jednoduše řečeno se jedná o soubor funkcí, procedur nebo protokolů určité knihovny, které tvoří programové celky. Programátor tak nemusí vše programovat sám od nuly, ale může při tvorbě aplikace použít tyto prvky.

My se zaměřujeme zejména na Web API – toto řešení umožňuje například rozšířit původní funkcionality webu nebo webové aplikace. Hlavní výhodou je, že není potřeba novou funkci programovat od začátku, ale stačí se napojit na vrstvu jiné aplikace. Web API tak zajišťuje komunikaci mezi dvěma platformami prostřednictvím výměny dat.

Jednoduchý příklad: Klient požaduje, aby webové stránky jeho obchodu nebo restaurace zobrazovaly polohu na Google Mapách. Nejjednodušším řešením je napojit klientův web na API z Google Map, které volá vrstvu kódu zobrazující příslušná data. Stejně tak lze API využít i v mobilních aplikacích, které mají uživatelům poskytovat určitá aktuální data  – například aplikace pro předpověď počasí, směnné kurzy atd.

Scraping dat

Scraping dat (někdy také web scraping, česky extrakce dat) je metoda automatizovaného získávání strukturovaných dat z webových stránek. Získaná data jsou následně převáděna do praktického formátu a určena pro další strojové zpracování. V dnešní době se web scraping provádí již téměř výhradně prostřednictvím automatických nástrojů, tzv. web crawlerů nebo web scraperů.

Hlavním účelem scrapingu dat je získávání kontaktů, vytěžování webu či sledování a porovnávání určitých hodnot v čase (např. pohyby cen daného produktu, nárůst či pokles poptávky/nabídky atd.). Proces má dvě fáze – načtení stránky (podobně jako při použití webového prohlížeče) a extrakci dat (dochází k parsování, prohledávání nebo změně formátu obsahu).

Vzhledem k tomu, že webové stránky jsou v dnešní době čím dál dynamičtější (což znamená, že se rychleji mění jejich obsah), vyžaduje vývoj API nebo jiného nástroje pro scraping dat dostatek znalostí a hlavně praktických zkušeností. Náš tým se může pochlubit mimo jiné webovou aplikací s využitím scraping technologie Engerio. Pokud máte i vy zájem o individuální řešení v oblasti web scrapingu, kontaktujte nás a rádi se s vaším projektem seznámíme!

Analýzy a konzultace

Pokud nemáte zájem o vývoj žádného softwaru, ale potřebujete pouze poradit s nějakým IT problémem, zkonzultovat vhodnost určitého postupu či řešení nebo provést analýzu vašeho stávajícího projektu, neváhejte se na nás obrátit – společně určitě něco vymyslíme!

Testování aplikací

Testování je neodmyslitelnou součástí zajištění kvality každého IT projektu a naši vývojáři vám s ním rádi pomohou. Provádíme manuální, automaticképenetrační testy.

Manuální testování provádí lidský tester ručně, jak již napovídá samotný název. Řídí se přitom tzv. testcases, tedy testovacími případy, což jsou soubory podmínek určující, zda systém splňuje požadavky a funguje tak, jak má.

Automatické testování nabývá v dnešní době na významu a čím dál více nahrazuje manuální testování. Probíhá pomocí skriptovacích jazyků, jako je například Python. Jeho cílem je ověřit funkčnost v opakujících se scénářích prováděných krátkými programy.

Penetrační testy se týkají bezpečnosti systému. Jejich smyslem je simulovat různé útoky a pokusy o prolomení zabezpečení. Cílem není případné problémy a slabá místa odstranit, ale pouze je identifikovat a upozornit na ně vlastníka systému.

Audit software projektů

Audit software projektů je často podceňovanou, ale přesto velmi užitečnou IT službou, která může zvýšit vaši konkurenceschopnost. Kontrola kvality softwaru je tím důležitější, čím více vaše podnikání stojí na softwarovém řešení. Audit vašeho IT projektu vám pomůže dosáhnout vyšší spokojenosti klientů, ušetřit náklady, zvýšit návratnost investice a urychlit další rozvoj vašeho podnikání. Naši vývojáři se zaměří hlavně na výkon vaší aplikace nebo systému, zkontrolují, zda zdrojový kód odpovídá standardům a je čitelný, a v neposlední řadě se podívají na jeho bezpečnost a upozorní vás na případná slabá místa.

DevOps

Anglická zkratka DevOps vznikla spojením slov „development“ a „operations“ a označuje přístup k vývoji softwaru založený na vzájemné komunikaci a úzké spolupráci mezi vývojáři a odborníky na provoz IT technologií. 

Naši vývojáři vám mohou pomoci se správou infrastruktury v cloudu nebo vytvořením procesů. Používáme cloud platformy AWS, ale poradíme si i s Azure nebo Google Cloudem. Pro konfiguraci infrastruktury používáme Terraform.

Integrace

Potřebujete sladit vaše online nástroje, jako například bankovní aplikace, Fakturoid, SAP a další služby? Rádi vám pomůžeme s propojením systémů, napojením na aplikace nebo vyčtením dat. A nebo vám rovnou naprogramujeme vlastní API rozhraní!

Píšeme o dalších službách

Když se řekne „vícevrstvá aplikace“, běžný laik si pod tímto technickým termínem asi nepředstaví nic konkrétního. I…
Celý článek
Rozhodujete se, zda řešit vývoj svého nového projektu interně, nebo jej přenechat do rukou externího dodavatele? Porovnejte…
Celý článek
Pokud je celý proces vývoje softwaru správně nastavený, práce je mnohem efektivnější a samotný výsledek mnohem lepší.…
Celý článek