Internet věcí (IoT)

Internet věcí (IoT) představuje opravdovou revoluci ve světě technologií. Skloubit software s hardwarem způsobem, který vám zjednoduší život, je oblíbenou disciplínou našich programátorů. Pracujeme převážně s ArduinemRaspberry Pi, které programujeme v jazycích C nebo Python, a pro komunikaci používáme primárně protokoly MQTT nebo websockety.

Co je Internet věcí 

Pojmem Internet věcí (angl. Internet of Things, IoT) se v informatice označuje síť fyzických zařízení vybavených elektronikou, softwarem nebo senzory, která slouží k propojení těchto zařízení, jejich komunikaci a vzájemné výměně dat. Jednotlivá zařízení jsou jednoznačně identifikovatelná a v rámci dané infrastruktury mohou podle potřeby fungovat jak samostatně, tak koordinovaně.

Podstatou technologie IoT je řízení síťově propojených zařízení na dálku prostřednictvím některé ze stávajících infrastruktur (Internet, počítačová síť, mobilní síť, …). Zařízení mohou být vybavena také senzory nebo jinými akčními členy pro získávání dat z reálného světa – v takových případech lze hovořit o kyber-fyzických systémech. Podle oblasti využití se může jednat například o srdeční implantáty (zdravotnictví), dopravní kamery (městská infrastruktura) nebo malé vodní elektrárny (energetika).

Integrace a ovládání IoT v aplikacích

Integrace IoT znamená sladění jednotlivých aplikací, zařízení, dat a dalších IT zdrojů v rámci síťové infrastruktury tak, aby všechny prvky dohromady umožňovaly implementaci požadovaného řešení. Za tímto účelem je tedy potřeba vyvinout například aplikace pro zobrazení, vyčtení a správu dat, dále zajistit propojení komunikace, odesílání příkazů, výměnu dat apod.

Konkrétní podoby integrace IoT se samozřejmě budou lišit v závislosti na oblasti využití, rozsahu, požadovaných funkcích, počtu uživatelů nebo povaze dat.

Programování IoT zařízení (firmware)

Aplikace pro IoT, jejíž vývoj si u nás objednáte, představuje vždy pouze část celého řešení. Kromě ní je potřeba naprogramovat také firmware pro IoT zařízení (modul), které zajišťuje finální funkcionalitu a k jehož ovládání uživatelská aplikace slouží.

IoT zařízení se nachází ve středu celé sítě a umožňuje propojení jednotlivých komponent do skutečně funkčního celku. V závislosti na konkrétním způsobu využití může IoT modul vypadat různě – obecně se jedná o malé elektronické zařízení vložené do přístrojů nebo jiných jednotek, které jsou bezdrátově propojeny v rámci IoT. Moduly jsou obvykle určeny pro předem definované činnosti a navrženy pro přenos dat v reálném čase. Jako konkrétní příklady můžeme uvést ESP nebo Raspberry PI.

Softwarová komponenta, která IoT modul řídí, se nazývá firmware. Jedná se o mikroprogram zajišťující základní nízkoúrovňové operace, a tím pádem funkčnost modulu. Na rozdíl od větších počítačů je firmware vestavěných IoT zařízení uložen v čipech místo na pevném disku. K vývoji firmwaru používáme Arduino a IoT moduly programujeme primárně v jazycích C nebo Micropython

Návrh IoT zařízení (hardware)

Kromě naprogramování firmwaru vám rádi pomůžeme také s návrhem samotného IoT zařízení (hardwaru). To obnáší buď návrh plošných spojů – desek určených k osazení elektronických součástek a propojení vodičů – nebo spojení více zařízení dohromady. Můžeme vám nabídnout jak výrobu prototypů, tak přípravu na sériovou výrobu vašeho IoT modulu.

Průmyslový

Internet věcí

Průmyslový Internet věcí (Industrial Internet of Things, IIoT) umožňuje firmám zahájit (nebo prohloubit) digitální transformaci a implementovat koncepty Průmyslu 4.0. Technologie IIoT slouží především ke zefektivnění podnikových a výrobních procesů, ale také obchodních strategií a řízení lidských zdrojů prostřednictvím automatizace, digitalizace a lepšího propojení výrobních zařízení, zaměstnanců a celých oddělení.

Příklady využití IoT

Technologie IoT má uplatnění v celé řadě oblastí, od každodenního života až po průmyslová řešení. Jako konkrétní příklady využití IoT lze uvést například:

  • Chytré domácnosti: Uživatelé, kteří chtějí mít doma kontrolu nad osvětlením, spotřební elektronikou, termostatem nebo třeba zámky dveří pohodlně z jednoho zařízení (např. z chytrého telefonu), si mohou všechny tyto prvky nechat pomocí Internetu věcí propojit do tzv. chytré domácnosti.
  • Automobily: Význam elektronických součástí v automobilech je stále větší, což s sebou nese i potřebu jejich síťového propojení. Funkce jako diagnostika, sledování stavu paliva, hlášení poruch či upozornění na preventivní údržbu fungují právě na bázi IoT. Pomocí IoT zařízení lze také například sledovat polohu vozů a monitorovat jízdy řidičů v dopravních podnicích.
  • Odečty energií: Namísto osobních odečtů vody nebo plynu je dnes možné spolehnout se na technologii IoT, která pomocí bezdrátových senzorů snižuje zbytečné papírování a usnadňuje život domácnostem i firmám.
  • Zdravotnictví: Bezdrátový přenos dat o zdravotním stavu pacienta zlepšuje kvalitu poskytované péče a přispívá k rozvoji zdravotnictví.
  • Řízení infrastruktury: Internet věcí se používá i ve větším měřítku, například při řízení městské a dopravní infrastruktury (železniční tratě, větrné elektrárny, …). Stejně jako všude jinde i zde IoT zlepšuje kvalitu procesů, snižuje nehodovost a šetří provozní náklady.

Tyto aplikace s IoT jsme vyvinuli

Sinkor Aquarium

Webová aplikace a IoT

Projekt Sinkor Aquarium s podporou IoT automatizuje potřeby akvarijní floristiky pomocí ESP prvku napojeného k osvětlení akvária, které je možné nastavit na automatické osvětlení z webové aplikace.

DelpSys/Legato

ERP systém a progresivní webová aplikace

Společnost DelpSys s.r.o. se, mimo jiné, zabývá také činnostmi v sociálních službách. A i zde musí systém pro správu domova pro seniory dávat smysl. Na řadu tak přichází systém LegatoDelp, který jsme pro společnost DelpSys vyvinuli.

ČSAP

Vyvolávací systém a IoT

Vyvolávací systém na míru pro společnost ČSAP zahrnuje robustní rešení kioskové aplikace, obsluhujícího pozadí s plánováním pořadí vyvolávání a aplikace pro televize k zobrazení vyvolávaných čísel.

Chcete být další?

Napište nám nebo zavolejte.

Poradíme vám, jakou technologii zvolit, pomůžeme vám ucelit zadání a společně systém nastartujeme.

Frogo

ERP systém a Progresivní webová aplikace

Mobilní aplikace pro Android a iOS kombinuje mnoho výhod a díky praktickým funkcím si můžete například přivolat plošinu se zaparkovaným autem – buď okamžitě, nebo v konkrétní čas. Aplikace dále poskytuje přehled o obsazenosti daného parkoviště. 

PEPS 2.0

Android aplikace pasivního přístupu do automobilu s napojením na GATT

Aplikace pro Android, která zajišťuje ovládání jednotlivých zámků dveří ve vašem autě, nastartuje motor či za vás na dálku udělá řadu dalších vymožeností.

Píšeme o Internetu věcí

Tak jako v drtivé většině odzvonilo papírům a tužkám, není možné dělat spoustu věcí ve firmě tzv.…
Celý článek
V automotive hrají prim rychlost, přesnost a kvalita. Informační systémy pomáhají těchto vlastností dosáhnout a není tedy…
Celý článek
Věděli jste, že existují dotace na digitalizaci firem, díky nimž můžete výrazně ušetřit, a přitom svůj podnik…
Celý článek