Vývoj vyvolávacího systému

Případová studie Vyvolávací systém pro ČSAP o.p.s.

Logo aplikace

Požadavek

Přání klienta

Šikovné programy a technologie mohou být někdy velkým přínosem pro zdravotnictví. Česká společnost Aids pomoc (ČSAP) o.p.s, která se zabývá testováním na pohlavní choroby, potřebovala vyvinout vyvolávací systém, který zjednoduší čekání ve frontě a posílání klientů z jednoho stanoviště na druhé a zautomatizuje interní procesy zaměstnanců. Zároveň potřebovala, aby software nabídl rozhraní pro již používané systémy.

Vývoj

Jak jsme aplikaci zpracovali

Důležité bylo vymyslet propojení celého ekosystému do jednoho celku, to znamená, aby každá televize v reálném čase komunikovala se systémem a zobrazovala správnou frontu, neboť vyvolávaly klienty k různým stanovištím. Televize také mohly dle nastavení vysílat na části obrazovky reklamu, či jiná sdělení pomocí nakonfigurované obrazovky v aplikaci NoviSign (https://www.novisign.com/). 

Zároveň bylo nutné, aby kiosek dokázal tisknout lístky s pořadovým číslem ve frontě pro nově příchozí a také umožnil naskenovat QR kód klientům, kteří si přišli pro výsledek testů.

Řešení

I když se jako ideální původně nabízela klasická desktopová aplikace s QR čtečkou a termotiskárnou, jako nejlepší řešení se nakonec ukázala webová aplikace v React.js, která se uplatnila i pro televize. Pozadí systému a API jsme navrhli v Django Rest Frameworku v Pythonu. Aplikace je jednoduše přístupná z prohlížeče na obrazovce kiosku.

Hlavní přínos

To nejlepší na systému

  • Automatizace procesu vyvolávání z fronty
  • Vyvažování front
  • Prioritní vyvolání z fronty
  • Přesouvání klientů z jednoho stanoviště na druhé bez zásahu zaměstnanců
  • Zvýšení komfortu klientů při odbavování
  • Možnost vyvolávání klientů z “CRM” ČSAP
  • Zapisování dat klientů do “CRM” ČSAP
  • Podrobné statistiky o vytíženosti - průměrná čekací doba, počet odbavených klientů dle pracoviště, což pomáhá optimalizovat celý proces
  • Možná další automatizace do budoucna, například rezervační systém

Klient

Česká společnost Aids pomoc o. p. s - nezisková organizace zabývající se testováním na pohlavní choroby (https://www.aids-pomoc.cz/)

Časová náročnost

  • 3 měsíce

Reference klienta

"Pro zvýšení efektivity našeho zdravotního střediska jsme řešili vyvolávací systém pro příchozí klienty. Potřebovali jsme vyvinout aplikaci na míru, která by spolupracovala s již používanými systémy. Společnost Think Easy vyšla z výběrového řízení nejlépe a vytvořila systém splňující veškeré naše požadavky. Vývoj proběhl bez problémů. A co je nejlepší, pro další úpravy jsou nám vždy k dispozici."

Lukáš Rybníček, ČSAP o.p.s.

Náhled systému