Aplikace pro správu obchodních center

Případová studie vývoje webové aplikace pro správu obchodních center pro společnost Malleen Solutions s.r.o., do které jsme vstoupili jako partneři.

Logo aplikace

Požadavek

Přání klienta

Klient nás oslovil s požadavkem na vytvoření webové aplikace, která by umožňovala komunikaci mezi správci obchodních center a jednotlivými obchody. Mezi dalšími funkcionalitami, které klient požadoval, byla například možnost vytvářet marketingové kampaně, zobrazovat přehledy obratů za jednotlivé měsíce nebo možnost adresáře s kontakty na další zaměstnance daného obchodu.

Problém

Výzva pro naše vývojáře

Největší výzvou pro nás byl velmi omezený rozpočet projektu a termín dodání, během kterého jsme měli za úkol vytvořit aplikaci do její současné podoby. Aplikace byla vyvíjena jako MVP neboli minimum valuable product.  Jinými slovy jsme dostali za úkol vytvořit produkt se základními funkcionalitami, které si následně zákazníci v praxi ověří a na základě toho se rozhodne o dalším směru vývoje. Během realizace se ovešem začaly zvyšovat požadavky na vzhled aplikace a rozšiřovat funkcionality, které do ní měly být implementovány.

Řešení

Jak jsme aplikaci zpracovali 

K řešení problému nízkého rozpočtu a krátké doby dodání jsme použili knihovnu Chakra UI, kdy jsme si na začátku vývoje připravili veškeré komponenty, jako jsou například velikosti a barvy jednotlivých prvků v aplikaci, a tyto předdefinované komponenty jsme následně pouze implementovali do jednotlivých stránek. Díky tomu jsme mohli větší nároky  na design realizovat jednoduše na jednom místě.

Hlavní přínos aplikace

To nejlepší na aplikaci

  • Možnost privátní nebo hromadné komunikace přes zprávy
  • Vytváření a realizace kampaní a jejich reporting
  • Měsíční obraty obchodů, stastitiky a sledování plnění plánu obratů
  • Adresář s informacemi a kontaktními údaji uživatelů
  • Evidence a možnost sdílení důležitých dokumentů 
  • Multijazyčnost, responzivita

Klient

Malleen App s. r. o.

Časová náročnost

  • 3 měsíce

Reference klienta

"Výběr IT dodavatele je vždy komplikovaná záležitost a velká sázka na riziko. Naštěstí pro nás a pro naši aplikaci jsme narazili na Think Easy. Rychlá domluva, spolehlivá práce, dobrá cenová nabídka a hotový výsledek, kterým je moderní B2B aplikace pro vzájemnou komunikaci a požadavky. Matěj, Matouš a Honza jsou mladí talentovaní specialisté a můžu je doporučit dalším novým klientům."

Lukáš Král, CEO Malleen

Technologie

Administrační prostředí aplikace je naprogramováno v Pythonu a jeho Django Frameworku. Pro uživatelské rozhraní jsme zvolili React js s použitím knihovny Chakra UI, která našim vývojářům usnadnila a urychlila práci. Výhodou této platformy je především globální nastavení komponent, které se následně využívají v jednotlivých sekcích aplikace, takže vývojáři mají část práce již předem připravenou.

Náhled aplikace