Případové studie

Aplikace vyvíjíme ke spokojenosti našich klientů.
Přečtěte si naše případové studie vybraných projektů.

Mobilní aplikace

Vývoj hybridní aplikace

HappySousedé

Největší výzvou pro nás byla volba vhodných technologií pro vývoj mobilních aplikací (pro systémy iOS a Android) a webové aplikace pomocí jednoho zdrojového kódu. Dále jsme museli optimalizovat chování a vzhled pro odlišná prostředí mobilní a webové verze aplikace. 

Sdílení obsahu a
komunikace 

YouthTime

Články představují skvělý způsob, jak komplexně sdílet své myšlenky, názory a znalosti. Mezinárodní organizace Youth Time zaměřená na mladou generaci proto chtěla pro členy svého klubu vytvořit mobilní aplikaci, která by jim umožnila pohodlně číst různé typy článků a nad obsahem rovnou diskutovat v chatu.

Vývoj únikové hry

Exitovky

Klient přišel s požadavkem na tvorbu mobilní aplikace, která by umožnila rodině či přátelům zahrát si populární únikové hry (podpora až pro 6 hráčů). Její součástí by byl edukativní a kulturní přesah a tematicky by byla zaměřené jak na děti, tak na dospělé.

Webové aplikace

Vývoj testovací metody

ColorDelp

Skupina Kvalita péče potřebovala pro svou službu vytvořit administrační prostředí, které by spolupracovalo s aplikací třetí strany (od Engage Hill s. r. o.) a umožnilo testování pomocí metody barevně-slovních asociací inspirované podle Maxe Lüschera.

Vývoj aplikace pro obchodní centra

Malleen App

Klient nás oslovil s požadavkem na vytvoření webové aplikace, která by umožňovala komunikaci mezi správci obchodních center a jednotlivými obchody. Mezi dalšími funkcionalitami, které klient požadoval, byla například možnost vytvářet marketingové kampaně, zobrazovat přehledy obratů za jednotlivé měsíce nebo možnost adresáře s kontakty na další zaměstnance daného obchodu.

Informační systémy

Inzertní systém založený na Cloud Native technologiích

Engerio

Koncept nativní reklamy spočívá v tom, že se návštěvníkům zpravodajských a jiných mediálních portálů zobrazuje inzerce nerušivým způsobem přímo mezi články. Reklamní sdělení jsou navíc vybírána tak, aby byla co nejvíce relevantní pro konkrétního uživatele. Algoritmus vyhodnocuje uživatelovy preference a podle nich mu ve speciálním widgetu zobrazuje reklamní obsah, který by ho mohl zajímat.

ERP systém ke správě
domovů pro seniory

Delpsys

Systém Legato měl být modulovatelný a přístupný z webového rozhraní s vlastním mobilním režimem. Měl pod sebou sdružovat několik systémů a částí, jak tomu u ERP systémů zpravidla bývá. S klientem jsme prošli několika důležitými milníky společnosti a vývojovými etapami projektu Legato. V této studii popíšeme všechny důležité aspekty naší spolupráce.

Vývoj bankovního systému

Vývoj bankovního systému s multiměnovými účty

Hlavním požadavkem provozovatele aplikace bylo poskytnout klientům praktické funkce jako například jednoduché navýšení účtu, směnu klasických (fiat) měn nebo provádění transakcí prostřednictvím zjednodušené bankovní aplikace. V první fázi bylo cílem umožnit klientům převody finančních prostředků (v klasických měnách) bez vysokých bankovních poplatků, později měly být tyto funkce rozšířeny také na kryptoměny.

Vývoj aplikace pro evidenci stád

Festada

Klient chtěl pouze upravit funkční koncept aplikace a doplnit jej o nové funkcionality. Po prostudování výchozí verze aplikace jsme ale došli k závěru, že bude lepší vytvořit zcela novou aplikaci – v moderních technologiích a snadno použitelnou i v budoucnu. 

IoT a další

Vývoj vyvolávacího systému

Vyvolávací systém pro ČSAP o.p.s.

Česká společnost Aids pomoc (ČSAP) o.p.s, která se zabývá testováním na pohlavní choroby, potřebovala vyvinout vyvolávací systém, který zjednoduší čekání ve frontě a posílání klientů z jednoho stanoviště na druhé a zautomatizuje interní procesy zaměstnanců.