Co je IoT a jak funguje v praxi (příklady)

Moderní společnost prahne po efektivních řešení, která šetří čas a peníze. Není proto divu, že internet věcí zažívá takový boom. Vždyť svět bez kabelů, s chytrými zařízeními a na digitální ovládání je tak skvělý! A přesně o tom IoT je. Co konkrétně se pod touto stále častěji objevovanou zkratkou skrývá? Dáme si konkrétní příklady, na kterých uvidíte, že internet věcí už je opravdu všude kolem nás.

Co je IoT – minulost a současnost

IoT, anglicky Internet of Things, česky internet věcí, si představte jako přístroje, drobné předměty v domácnosti, čidla nebo řídicí jednotky, které jsou vzájemně propojené a dokáží mezi sebou komunikovat a předávat si nashromážděná data. A to všechno můžete navíc řídit na dálku pomocí svého chytrého mobilního telefonu.

Historie internetu věcí ve zkratce

Nenechte se mýlit, že se jedná jen o výdobytek moderní doby. Internet věcí je s námi už minimálně od roku 1999, kdy britský inženýr Kevin Ashton vytvořil technologii RFID pro radiofrekvenční identifikaci zboží. Skutečně první myšlenka na vzájemné propojení se však objevila ještě mnohem dříve, a to v roce 1832, kdy vynálezce (původně malíř a portrétista) Samuel Morse nabídl světu telegraf.

IoT v pravém slova smyslu pak poprvé v 60. letech 20. století použila společnost Coca-Cola, když její automat dokázal uvnitř pomocí čidla samostatně monitorovat stav chlazení nápojů a dopředu hlásit nutnost doplnění zboží.

Internet věcí jako veřejné tajemství

Co je internet věcí, věděli kdysi pouze pracovníci v průmyslu (IIoT = Industrial Internet of Things) nebo nadšenci, kteří se zajímali o nové technologie. V dnešní době už internet věcí není žádným tajemstvím, ba naopak, samy společnosti se chlubí na svých webech a sociálních sítích, jaké nové technologie začaly používat. Ostatně i vy sami už určitě internet věcí nějakým způsobem doma běžně používáte. 

V roce 2020 byl celosvětový počet zařízení internetu věcí 9,7 miliard, v roce 2021 se zvedl na 11,3 miliardy a odhadovaný počet pro rok 2030 je až 29 miliard chytrých zařízení.

Jak funguje IoT?

IoT je o chytrých elektronických zařízeních s vlastním operačním softwarem, která mezi sebou umí komunikovat přes drátový nebo bezdrátový kanál, zvládnou přijímat data (nejčastěji do cloudu) a dokáží ihned nebo ve správnou chvíli odesílat relevantní informace do vašeho chytrého telefonu nebo do řídící jednotky. Jednotlivé smart produkty zvládnou fungovat nezávisle na ostatních i bez připojení k internetu.

Nicméně připojení k síti (přes WiFi, USB, Bluetooth aj.) je pro internet věcí klíčové. Můžete být na druhém konci světa a i na takovou dálku jen díky připojení k internetu rozsvítíte nebo zhasnete světla ve svém domě či nastavíte trasu úklidu robotickému vysavači. Je však třeba poznamenat, že pro správné fungování IoT je nutná pokročilejší domácí WiFi a ideálně neomezená mobilní data.

3 typy chytrých zařízení v IoT podle schopností

 • SBĚRAČI umí sbírat a odesílat informace – senzory, snímače pohybu, kvality vzduchu, světla, vlhkosti apod. Shromažďují data a ukládají je do cloudu.
 • POMOCNÍCI umí přijímat informace a reagovat na ně – detektory (při detekování kouře mohou zavolat hasiče), pohybová čidla (při zaznamenání pohybu rozsvítí světla před vchodem).
 • ZNALCI umí vše výše zmíněné.

Výhody, které internet věcí přináší

Internet věcí výrazně usnadňuje celou řadu běžných činností, jako je pomoc v domácnosti, nakupování, pěstování, doprava aj. Hlavní benefity IoT zařízení lze shrnout do těchto bodů:

 • Automatizace rutinních činností
 • Přesnost a předvídatelnost
 • Vyšší bezpečnost
 • Větší pohodlí
 • Úspora času a peněz
 • Větší informovanost a klid
 • Vyšší kvalita života

Chytrá domácnost je jedním z prvních propojení jednotlivých IoT zařízení do jednoho centrálního místa (hubu). Tímto jediným zařízením spárovaným s aplikací ve vašem chytrém mobilním telefonu je pak možné ovládat všechny spotřebiče a prvky v domě.

Jak to vypadá v praxi?

Díky IoT si můžete nastavit zhasnutí všech světel v domě při vašem odchodu, nebo naopak, aby se těsně předtím, než přijdete z práce, zapla a spolu s nimi i vytápění.

Lednice vás po připojení do internetu věcí upozorní na chybějící potraviny, kávovar na nedostatek kapslí nebo pračka vám řekne, že je čas vyprat ručníky.

Obrovskou pomocí a bezpečnostním faktorem je zejména to, že můžete vlastní dům sledovat na dálku (z kanceláře nebo na dovolené) přes svůj chytrý telefon a odpojit spotřebiče ze sítě či vypnout vodu, pokud jste na to před odjezdem zapomněli.

Další IoT příklady podle odvětví

 • Prodej a zákaznický servis – IoT zařízení spolu s umělou inteligencí pomáhají předvídat poptávku a nabízet vhodné služby a produkty ve správnou dobu. Komunikace se zákazníky probíhá díky internetu věcí automatizovaněji a není potřeba držet nevyužité skladové zásoby.
 • Doprava – internet věcí umožňuje přesnější sledování stavu paliva a odhalení počínajících závad ještě předtím, než se skutečně objeví. Vedle toho IoT často využívají doručovací společnosti pro monitorování firemních vozů a sledování trasy, kterou kurýr ujel. Určení polohy umožňuje hlídat spotřebu pohonných hmot a rychlost pracovníků.
 • Zdravotnictví – internet věcí a umělá inteligence jsou užiteční při vývoji nových léků nebo diagnostice pacienta. Prostřednictvím nositelné chytré elektroniky (hodinky, fitness náramky apod.) je možné každý den monitorovat své zdraví, kvalitu spánku, tepovou frekvenci aj. a na základě toho například přizpůsobit cvičební program svým možnostem, nastavit osvětlení v místnostech nebo teplotu a kvalitu vzduchu u vás doma.
 • Průmysl (IIoT) a logistika – už i ze zdánlivě „hloupých“ pomůcek, jako je například pneumatický nástroj, lze získávat informace o tom, jak dlouho se s nimi pracovalo. Zda je potřebná výměna některých částí přístroje, jak efektivně s ním jednotliví zaměstnanci pracují, ale i to, že je čas na pravidelnou údržbu. Hojně používané začíná být také chytré vytápění hal podle rozměrů budovy a jejích dalších vlastností.
 • Bankovnictví a investice – v této oblasti je internet věcí velkým pomocníkem. Je zde možné zpracovat big data, analyzovat je a dále s nimi pracovat. Také se rozvíjí chytré pokladny a další nástroje pro snazší a efektivnější nakládání s penězi.
 • Zemědělství – IoT sleduje vlhkost půdy, průměrnou teplotu, přísun světla aj. Algoritmy v chytrých zařízeních lze naučit, za jakých podmínek se rostlinám daří nejlépe a co jim nesvědčí. Je možné snadno zjistit, jak často a v jakou denní dobu rostliny zalévat a podle předpovědí plánovat výsevy i sklizně.
 • Bezpečnost – významnou roli hraje internet věcí také při ochraně před požárem, únikem plynu, záplavou či otravou oxidem uhličitým a zdokonaluje zabezpečení chat, bytů, garáží a staveb.

Používání IoT a umělé inteligence roste každým dnem také v oblasti skladování spolu s rostoucími požadavky na rychlost, přesnost a využitý prostor. Vysokozdvižné vozíky mezi sebou komunikují a vyskytují se vždy tam, kde jsou zrovna potřeba. To zcela samostatně a automatizovaně.

V blízké budoucnosti se určitě můžeme těšit také na tzv. Smart Cities, které z měst udělají organizovanější, a tím i bezpečnější místo. Samozřejmostí bude lepší přizpůsobení veřejného osvětlení místním potřebám, efektivní řízení hromadné dopravy a chytré popelnice, které dokáží nahlásit plný stav.

Internet věcí a jak s ním pracujeme my

V Think Easy pomáháme IoT přinést do firem a tím zjednodušit nebo odbourat rutinní činnosti.

Například pro Sinkor Aquarium jsme vytvořili webovou aplikaci na ovládání světla v akváriu, pro vlastní potřebu vzdálené ovládání těžících serverů z mobilu nebo v Simple Store vážení a skenování přes aplikaci.

Internet věcí jsme do hry zapojili také v rámci automatizovaného zavlažování a nastavení motorků na ovládání posouvacích věcí. Pro ČSAP jsme mimo jiné přivedli k životu systém, který pracuje s tiskem pořadových lístků a jejich následným skenováním, a zajímavá spolupráce byla rovněž se společností Delpsys, kde jsme se podíleli na vývoji ERP systému Legato, jehož součástí je monitoring obyvatel domovů pomocí náramků a senzorů v místnostech.

Jsme otevření novým výzvám. S jakým projektem potřebujete pomoci vy?