Digitální transformace podniků – pro byznys 21. století

Tak jako v drtivé většině odzvonilo papírům a tužkám, není možné dělat spoustu věcí ve firmě tzv. ručně, byť s pomocí počítačů. Byznys tohoto tisíciletí funguje hlavně online ruku v ruce s offline prostředím, pokud je třeba. Neustále v něm proudí kvanta dat. Je úplně jedno, v jaké oblasti podnikáte – stavebnictví, strojírenství, pekařství, chovatelství, marketingu, zdravotnictví… Vždy potřebujete systém, který pojme a vyhodnotí nespočet údajů, je přesný, rychlý a zdrojem cenným dat pro kohokoliv z firmy. Díky nim máte svého zákazníka „jako na dlani“.

Digitalizace se v poslední době skloňuje ve všech pádech v malých i velkých firmách. Není divu. Tématem číslo jedna byla poprvé na začátku epidemie covidu, která ukázala nutnost digitalizovat alespoň základní procesy, jež byly nutné k přežití firmy. Dnes je třeba mnohem více. Aby firma fungovala efektivně, dokázala reagovat na neustále se měnící trh, musí se analyzovat její chod, digitalizovat a zautomatizovat co nejvíce procesů, které jí přinesou užitek v podobě nových zákazníků, spokojených zaměstnanců či spolupracovníků a zisku.

Co je digitální transformace

Hovoříme o ní tehdy, když firma zařadí digitální technologie do všech svých procesů a tím se rozhýbe směrem k úspěchu. Mnoho odborníků dokonce tvrdí, že rychlá digitalizace je nutná k přežití firem u nás i ve světě. Jakýkoliv trh se totiž neustále mění obrovskou rychlostí a často směrem, který nečekáme. Proto podniky potřebují „svůj mozek“, který nechybuje, včas upozorní na hrozící změny a nové nálady i zvyky zákazníků. 

Nejde o to vyřadit člověka zcela pracovního procesu a nahradit ho „robotem“. Ale posílit a vyřešit oblasti, ve kterých lidský faktor není nutný, aby člověk využil svých předností na rozhodnutí, která za něj stroj neudělá. „Jen“ mu v nich výrazně pomůže. Například při plánování dalšího směřování firmy, vymýšlení nových produktů, kde je často třeba zapojit také cit či intuici podpořenou osobními zkušenostmi z terénu, nebo při řešení některých problémů zákazníků apod.

Příklad z praxe

Tým IT odborníků z Think Easy například realizoval pro systém Tvůj Správce automatickou fakturaci, kdy tzv. uvolnil ruce hned třem zaměstnankyním, které od té doby nesedí u počítače kvůli nudné, pravidelné evidenci faktur, ale s úspěchem pečují o významné klienty. Jednoduše přestaly dělat rutinní práci a své dovednosti uplatnily v oblasti, kde je potřeba lidský kontakt. Zvýšily tak svoji kvalifikaci i prestiž firmy.

Chcete pomoci i u vás? Domluvte si nezávaznou schůzku!

Volejte: +420 775 409 077
Pište: matej@thinkeasy.cz

Matěj Schuh

Obchodní ředitel a Cloud konzultant

Think Easy spoluzaložil ještě jako student na Fakultě informačních technologií ČVUT. Jako certifikovaný Solution Architect Associate pro AWS (Amazon Web Services) je tím pravým pro konzultaci vašich nepřeberných možností v Cloud Native světě. Naplňuje ho nejen práce se zkušeným týmem, ale také komunikace se zákazníky. Vy tak máte záruku, že dostanete stoprocentní kvalitu.

Volejte: +420 775 409 077
Pište: matej@thinkeasy.cz

Výhody digitální transformace podniků

  • Zefektivní procesy v celé firmě, včetně komunikace uvnitř i mimo ni
  • Svého zákazníka máte přečteného od hlavy až po paty
  • Zbavíte se rutinních procesů, které jste museli dělat pořád dokola. Zjednodušíte ty komplikované
  • Chybovost je takřka minulostí
  • Rychlá škálovatelnost a průběžné analýzy dají správný směr vašemu podnikání
  • Máte náskok před konkurencí, přitom kormidlo úspěchu držíte pevně v rukou

Pokud využíváte i offline prostředí a máte pocit, že se vás digitalizace netýká, nebo že kvůli tomu nemůžete digitalizovat celou firmu, opak je pravdou. Online i offline prostředí jde úspěšně propojit. Nechte si od odborníků například z Think Easy poradit, jak na to. I když se spoustu každodenní procesů přeneslo do virtuálního světa, stále jsou potřeba provozovny či obchody, bez kterých by podnikání nefungovalo. Příkladem jsou třeba e-shopy, které často využívají kamenné prodejny, ať už své nebo svých smluvních partnerů.

Čím začít úspěšnou digitální transformaci

Nejdříve si nechte analyzovat veškeré procesy ve firmě a poté poradit, jaké technologie nasadit tak, aby podnik šlapal jako švýcarské hodinky spolu se všemi zaměstnanci. Abyste přesně věděli, jak vaše “nová” firma bude fungovat a co všechno digitalizací získáte. I když jako majitelé podniků nebo lidé na vedoucích pozicích máme pocit, že něco o digitalizaci víte: vždyť používáte různé apky a softwary, které vám usnadňují život, tak pohled zvenčí na celé soukolí firmy je přece jen jiný a složitější. U digitální transformace jde o změnu myšlení o fungování podniku, což dotáhnou ti, kteří s tím mají zkušenost. Je téměř nemožné domyslet, jak by věci mohly fungovat, pokud jste si je nevyzkoušeli. Velmi jednoduchý příklad: digitální podpis. Spoustu firem ho považují za zbytečnost. Ale když ho začnou používat, diví se, proč to neudělaly už dávno.

Jak zefektivnit pracoviště

Podívejme se, jak v základu můžete usnadnit život svým zaměstnancům a spolupracovníkům. Proč? Protože podpora atmosféry na pracovišti je nesmírně důležitá pro rozvoj firmy. I když lidé chodí „do práce“, stále jsou ovlivňování a silně spjati s fungováním firmy. A pokud se například zrychlí reakce na požadavky zákazníků, mají z toho užitek i oni. Práce je bude bavit a mohou firmu posunout nápady, na které se jim otevře prostor. Nehledě na to, že v dnešní době je stále více nadšenců do digitálních technologií a právě ti vám mohou podnikání posunout k úspěchu. Navíc jako firma nejen u nich získáte na atraktivitě.

Můžete mít i čistě hybridní prostředí, které sice vyžaduje stanovení pravidel, ale na druhou stranu bylo v různých průzkumech dokázáno, že lidé dosahují nejvyšších výkonů, pokud mohou pracovat flexibilně bez ohledu na místo a čas. A pokud jde o obchod, i ten můžete uzavřít online.

Aplikace na komunikaci – jasně, e-mail je fajn. Ale co takhle běžnou komunikaci mezi zaměstnanci, jednotlivými týmy, provozy či spolupracovníky vyřešit jinou, vhodnější aplikací?

Data na cloudu – ať se stane cokoli, třeba vám shoří počítat, data jsou v bezpečí. Navíc k nim mohou všichni, kteří mají přístup.

Automatizace – nové aplikace a postupy se propojí tak, aby pracovaly pro lidi, kteří mohou řešit důležitější věci, nebo mají více volného času, což opět zužitkují v proaktivním přístupu k práci.

Výrobní a další digitalizace – jakýkoliv proces od plánování, přes finance, výrobu, distribuci, evidenci až po komunikaci se zákazníky se dá digitalizovat, zautomatizovat a napojit na již existující systémy a zařízení. 

Jaké technologie stojí za nárůstem produktivity

Naprostou samozřejmostí už je, že každá prosperující firma s výhledem do budoucnosti má responzivní web a nejspíš i CRM a ERP systém. Nebo o nich minimálně přemýšlí. Mezi nově zaváděné technologie v poslední době a hlavní pilíře digitalizace patří zmiňovaný cloud, AI a IoT. Technologií je mnohem více, ale pojďme si přiblížit, o čem jsou zde zmiňované.

Cloud – zajišťuje přístup k datům odkudkoliv a v jakémkoliv čase, namísto dříve používanému těžkopádnému desktopovému softwaru. Na jejím základě funguje Cloud Native, který se skvěle osvědčil při vývoji aplikací. Díky funkcionalitám rozdělených do tzv. mikroslužeb nebo kontejnerů umožňuje apku snadno a rychle upravovat a vy tak ušetříte peníze či více vyděláte, protože dokážete briskně reagovat na nečekané změny na trhu.

AI (umělá inteligence) – je základem pro vyhodnocování veškerých dat ve firmě a předvídání vývoje trhu i chování zákazníků. Pomáhá také při komunikaci se zákazníky a je královnou všech procesů, které jdou automatizovat. Jednoduše za vás přebere práci například při zpracování faktur, evidencích či odesílání zásilek. Zlepšuje také bezpečnost automobilů či pomáhá vylepšit zdravotní péči. Uplatníte ji prakticky kdekoliv.

IoT (internet věcí) – jde zjednodušeně řečeno síť elektronických zařízení (s vlastním softwarem), čidel či řídících jednotek, které mezi sebou komunikují pomocí dat. Proto za vás mohou převzít spoustu činností. Dají se skvěle využít v automatizaci průmyslu, ale i v jiných oborech. A možná ho už přirozeně používáte v domácnosti, kdy si na dálku nastavujete svítidla, sledujete stav fotovoltaiky či vyběhnete s chytrými hodinkami do lesa, které vám pomáhají ke snadnějšímu dosažení tréninkového cíle. Stejně ho využijete i ke splnění firemních met.

CRM – díky tomuto systému máte data, grafy i aktivity vašich zákazníků od faktur po komunikaci na jednom místě. Nejenže si můžete kdykoliv cokoli „vytáhnout“, ale systém za vás vyhodnotí, kdy je třeba se klientům ozvat, upozorní na možnou poptávku a na základě toho poradí, jak oslovit nové zákazníky.

ERP – jde o jádro digitální transformace, které efektivně řídí vše, co se u vás děje. Shromažďuje obrovské množství dat ze všech procesů, jako je personalistika, účetnictví, plánování, finance, CRM, marketing, nákup, výroba, servis, skladování či distribuce. Data zpracovává velmi rychle, upozorňuje na slabá místa v chodu firmy a navrhuje řešení.

Digitalizace je evropskou prioritou, pomohou vám dotace

Na digitalizační transformaci svého podniku můžete dosáhnout i s finanční podporou Evropské unie (EU). Ta v roce 2021 odstartovala digitální revoluci v Evropě, aby vytvořila větší konkurenceschopnost, nové obchodní příležitosti a podpořila digitální vzdělávání lidí. Vše tak, aby při posilování umělé inteligence nebyly ohroženy základní práva a hodnoty lidí. Společným dekretem to stvrdili na konci loňského roku předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola, předsedkyně EK Ursula von der Leyenová a český premiér Petr Fiala. 

EU Nabízí hned několik programů, z nichž některé jsou přímo zaměřené na digitalizaci. První program tohoto typu europoslanci schválili v roce 2021 na šestileté období s názvem „Digitální Evropa“ a s rozpočtem 7,6 miliardy eur. Zahrnuje mimo jiné rozvíjení superpočítačů, umělou inteligence a kybernetickou bezpečnost prakticky pro jakoukoliv společnost. Další programy jsou zaměřeny konkrétněji, například na odvětví dopravy, telekomunikací a energetiky, výzkum a inovace v oblasti zdraví a ekologie, soukromé a veřejné investice, filmový trh nebo zdravotní bezpečnost.

Digitální transformace podniku s Think Easy

Jak nejlépe transformovat firmu do 21. století vám vyřeší tým odborníků z Think Easy. Navštívíme váš podnik, pomůžeme vám analyzovat veškeré firemní procesy, odhalíme vaše skryté rezervy a prostor pro zlepšení, vypočítáme, jak a kde přesně se vám automatizace vyplatí, přidáme naše rady vycházející z letitých zkušeností a doporučíme vám aplikace, které přesně potřebujete plus vyvineme na míru ty, bez kterých se neobejdete – a vše propojíme v jeden skvěle fungující celek. Zároveň vašim zaměstnancům a spolupracovníkům vysvětlíme, proč mají digitalizaci fandit, jak vše funguje a v čem jim nové aplikace pomohou. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí a postaráme se o následný servis