Vývoj softwaru pro zpracování dat (AI/ML, BI a Big Data)

Protáčejí se vám z množství dat panenky a potřebujete stabilní a výkonný software, který si poradí s jejich efektivním zpracováním? Big Data pro vás uložíme, analyzujeme a převedeme do přehledné grafiky. Ať už chcete zkrotit Big Data ze sociálních sítí kvůli lepšímu zacílení marketingové kampaně, analyzovat data z burzy za účelem zdokonalení obchodní strategie nebo se snažíte oslovit novou cílovou skupinu zákazníků vašeho e-shopu – rádi s vámi probereme vaše požadavky a navrhneme optimální řešení.

Software pro zpracování dat

Pomocí umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML) vám dokážeme výrazně usnadnit práci a automatizovat některé firemní procesy (například rozpoznání dokladu z fotky). Možnosti využití AIML se stále rozšiřují a my jsme u toho. Jako jedni z prvních tak můžete přijít s aplikací s novými bombastickými funkcemi! Nezáleží na tom, zda potřebujete naprogramovat nový algoritmus pro vaši hru, vyvinout systém pro data mining nebo třeba pomoct s robotizací a automatizací výroby – naši vývojáři vám rádi pomohou s výběrem vhodného řešení a navrhnou další postup. Kromě toho vám nabízíme také vývoj softwaru pro zpracování dat v oblasti business intelligence (BI), který vám pomůže zejména při využití analytických služeb, nástrojů podnikového plánování nebo aplikací pro řízení lidských zdrojů.

Umělá inteligence (AI/ML)

Pod pojmem umělá inteligence (angl. artificial intelligence, AI) se rozumí systémy určené k řešení komplexních úloh v nejrůznějších oblastech – od zpracování obrazu či textu přes plánování či řízení procesů vycházejícího ze zpracování velkých dat.

Strojové učení (angl. machine learning, ML) je jednou z podoblastí AI, která se zaměřuje na učení počítačových systémů prostřednictvím algoritmů. Cílem tohoto procesu je schopnost systému efektivně se přizpůsobovat změnám okolního prostředí.

Jak umělá inteligence, tak strojové učení mají uplatnění ve velmi široké škále odvětví – od informatiky přes zdravotnictví, průmyslovou výrobu, překladatelské nástroje nebo počítačové hry. Mezi nejatraktivnější využití patří aplikace a obchodní nástroje, které na základě analýzy dat umožňují dosáhnout vyšších prodejů, oslovit nové zákazníky, plánovat marketingové kampaně a celkově zlepšovat poskytované služby. Analytické nástroje jsou ve světě e-commerce čím dál důležitější a jejich efektivní využití je základním předpokladem konkurenceschopnosti. Aplikace s prvky umělé inteligence a strojového učení vám mimo jiné pomohou optimalizovat reklamní výdaje, poskytnou vám přehled o výkonnosti jednotlivých produktů či služeb a umožní vám nahlédnout do toho, jak se daří jednotlivým prodejním kanálům.

Big Data

Big Data, jak již napovídá jejich název, jsou data, která jsou natolik velká, že jejich zpracování běžně dostupnými softwarovými nástroji není v rozumném čase možné. Jejich hlavní vlastnosti lze shrnout do tří „R“: rozsah, rychlost a různorodost.

Rozsah odkazuje na velké množství dat, které je potřeba zpracovávat. Tato data nejsou většinou nijak strukturovaná a mají tzv. nízkou hustotu. Zpracovávané objemy se mohou pohybovat v rozmezí od desítek terabajtů až po stovky petabajtů.

Rychlost znamená jednak rychlost přicházejících dat, ale také rychlost vaší reakce (zpracování). Big Data se mohou nejprve ukládat do paměti, avšak u některých inteligentních systémů může jejich vyhodnocování probíhat rovnou v reálném čase.

Různorodost velkých dat poukazuje na množství datových typů, které je možné zpracovávat. Big Data mohou mít mimo jiné podobu textu, zvuku, videa nebo obrazu. Nejsou tedy sama o sobě nijak strukturovaná a aby bylo možné z nich odvodit nějaký význam, je potřeba je ještě před samotným zpracováním nějak strukturovat.

 

Business Intelligence (BI)

Aplikace v oblasti business intelligence (BI) slouží k získávání a uchovávání dat ohledně historických, současných i budoucích obchodních operací, zpravidla v datovém skladu. Cílem těchto aplikací je poskytovat uživatelům analýzy, přehledy, výkazy či nástroje pro lepší plánování nebo řízení. Vstupními daty jsou zejména čísla týkající se prodejů, výroby a finančních toků. BI aplikace umožňují vyhodnocování výkonnosti jak celého podniku, tak jednotlivých oddělení, včetně vzájemného srovnání, predikcí a dalších užitečných analýz.

Nejčastějším využitím BI jsou analytické nástroje, které slouží k zobrazování tzv. business informací. Tyto nástroje získávají data z jednoho nebo více podnikových či obchodních systémů a v závislosti na jejich povaze je vyhodnocují.  Analytické nástroje nabízejí například statistické funkce, včetně statistických softwarových balíčků, dále sofistikované nástroje pro data mining nebo funkce prediktivního modelování.

Na rozdíl od BI nástrojů jsou analytické služby více interpretativní, tzn. kromě pouhého vytváření přehledů nabízejí také vysvětlení, proč se dané výsledky objevují, jak lze odstranit případné problémy a jaké výsledky lze očekávat v budoucnosti. Mezi nejznámější analytické služby patří například Google Analytics nebo Trustpilot.

Píšeme o zpracování dat

Tak jako v drtivé většině odzvonilo papírům a tužkám, není možné dělat spoustu věcí ve firmě tzv.…
Celý článek
V automotive hrají prim rychlost, přesnost a kvalita. Informační systémy pomáhají těchto vlastností dosáhnout a není tedy…
Celý článek
Věděli jste, že existují dotace na digitalizaci firem, díky nimž můžete výrazně ušetřit, a přitom svůj podnik…
Celý článek