Co je Business Intelligence a proč do vývoje BI investovat

Možná ve svém byznysu jedete jen na půl plynu a přitom by stačilo vědět, co vás zbytečně brzdí a jaké změny by vás mohly vyhoupnout o několik úrovní výš. Pokud ještě nemáte business intelligence, pravděpodobně ani netušíte, kolik zajímavých dat se skrývá ve vašich informačních systémech a jak je efektivně využít ve svůj prospěch. Proto neprodleně zjistěte, co je business intelligence, v čem vám pomůže a komu její vývoj zadat.

Co je Business Intelligence

Pojem Business Intelligence (BI) se používá už minimálně od roku 1958 a označuje všechny podnikové systémy a aplikace, které pomáhají zpracovat obrovská množství dat. 

V širším slova smyslu zahrnuje business intelligence celý soubor činností k získání a třídění informací – sběr, integraci, analýzu, interpretaci a prezentaci, včetně potřebných znalostí, dovedností a nezbytných technologií.

Proč se použití business intelligence vyplatí

BI aplikace nejčastěji zpracovává data z prodejů, výroby, financí a dalších podnikových oddělení, která ovlivňují chod a výkonnost společnosti. Tím výrazně usnadňuje rozhodování a plánování strategických kroků a umožňuje pochopit návaznost jednotlivých firemních procesů, jakož i chování zákazníků.

Vývoj softwaru pro zpracování dat je v současné době běžnou součástí nabídky IT firem. To z toho důvodu, že k rozboru a zpracování všech dat již excelové tabulky nestačí. Díky BI navíc jako firma získáte přehledné výstupy, s nimiž mohou pracovat všichni vaši zaměstnanci, a dokážete predikovat budoucí chování zákazníků a vývoj trhu.

Jak business intelligence funguje

Transformace obsáhlého souboru dat do ucelených přehledů obvykle zahrnuje tři kroky:

  1. Shromáždění strukturovaných i nestrukturovaných dat z několika různých zdrojů (účetního systému, databáze e-shopu, inzertních platforem aj.) do jednoho komplexního souboru dat a zjišťování vztahů mezi nimi.
  2. Hledání dlouhodobých trendů a nesrovnalostí, které vypovídají o aktuálním stavu i budoucím vývoji firmy včetně souboru doporučení, jak dále postupovat.
  3. Prezentace zjištění pomocí vizualizace dat ve formě grafů, map a dalších prvků, které umožňují informace snadno pochopit a sdílet napříč odděleními.

Díky přehlednému zobrazení aktuálních i historických dat lze velmi rychle zjistit možné zádrhely v obchodních aktivitách a přejít k jejich okamžité nápravě.

Business intelligence vám jasně ukáže, co vám tvoří ztráty a jak zvýšit ziskovost prodeje. Problémy s dodávkami či nespokojenost zákazníků tak můžete vyřešit obratem a přesně víte, co v procesu změnit. Kvalitní zpracování Big Data se tedy opravdu vyplatí.

Výhody business intelligence a možné překážky pro její vývoj

VýhodyPřekážky
Všechna data na jednom místě.Zavedení BI vyžaduje rozsáhlou přípravu.
Rychlejší analýza informací.Je potřeba datově orientovaná kultura.
Sdílení dat a analýz mezi odděleními v reálném čase.Zaškolení všech zaměstnanců.
Přehledné reporty a grafické výstupy.Dostupnost kvalitních dat.
Preciznější a efektivnější řízení zdrojů.Finanční náročnost.
Jasně daná měřítka dle historických a aktuálních dat.Dlouhá doba sběru dat.


Jak pomáhá business intelligence v praxi

Business intelligence pozitivně ovlivňuje každé firemní oddělení i každý firemní proces. 

Přímo v provozu pomáhá BI automatizovat rutinní analytické úlohy a zvyšovat produktivitu. V rámci skladu umožňuje předvídat nákupní trendy a efektivně řídit tok zásob. BI aplikace je velmi výhodná také na poli prodeje a marketingu, kde umožňuje přesně sledovat prodeje, výkonnost jednotlivých kampaní a s tím spojené chování spotřebitelů včetně ustálených nákupních vzorců.

Stejně tak BI využijete v oblasti financí, zákaznické podpory či dodržování firemních předpisů. I zde vás dokáže okamžitě upozornit na aktuální i potenciální problémy a identifikovat oblasti pro zlepšení.

Nemusí se ale jednat pouze o podnikové prostředí. Business intelligence pomáhá zlepšit procesy rovněž ve vzdělávání, zdravotní péči, výrobě, energetice nebo státní správě. Každý systém je díky zapojení BI flexibilnější a dokáže pružněji reagovat na změny.

Konkrétní příklady využití business intelligence

Zajímá vás, v jakém objemu, v jakých lokalitách či v jakých barvách se prodávají zimní kabáty z vaší nabídky? Dnes tyto informace nemusíte složitě získávat od jednotlivých prodejen po celé České republice. Prostřednictvím business intelligence je získáte na pár kliknutí. Ihned si tak můžete udělat jasnou představu o tom, co nabízet v daném regionu, ale také zjistit, zda tam kabáty vůbec nabízet, jestliže je větší poptávka například po zimní sportovní bundě nežli po kabátu.

Tuto rychlou analýzu můžete pomocí business intelligence provést v kterémkoliv odvětví, ať už půjde o automobily, designové šperky, dioptrické brýle nebo deskové hry.

Kdo by měl business intelligence využít

V současném světě usnadňuje business intelligence práci nejen datovým analytikům, ale mohou z ní těžit všichni manažeři, vedoucí pracovníci či provozní týmy.

Stejně tak je BI vhodná jak pro korporace, tak pro menší podniky, které chtějí znát minulý, současný i budoucí stav firemních aktivit a svá rozhodnutí chtějí mít podložena přehledně zpracovanými reálnými daty, nikoliv pouze domněnkami.

Trendy v business intelligence

Vývoj softwaru a aplikací zaměřených na zpracování velkého množství libovolných firemních dat vám už sám o sobě velmi pomůže. Nejnovější trendy u BI aplikací jdou ale ještě dál.

  • Umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML) – analýza dat má slušně nakročeno. Tradiční BI aplikace posílená umělou inteligencí dokáže na jedno kliknutí i laickému uživateli zprostředkovat ucelená data, predikce, prognózy a mnoho dalších zajímavých dat, které využije ke zvýšení prosperity firmy. Vedle toho mohou AI objevovat nové a dosud nepoznané souvislosti a nečekané informace.
  • Cloud – vzdálený přístup k podnikovým aplikacím se rozvinul zejména v době pandemie a je již zřejmé, že jeho trend bude pokračovat. Cloudové aplikace se stávají běžnou součástí práce s firemními daty a je jen otázkou času, kdy firmy do cloudu přesunou vedle záloh dat také celé své datové sklady a rozsáhlé analýzy. 
  • BI jako součást CRM a ERP – důležitost a užitečnost business intelligence vnímají i výrobci CRM a ERP systémů, do nichž BI postupně začleňují. Je jasné, že robustní informační systémy doplněné o přehledné analýzy a možnosti BI budou hlavním tahákem jak pro korporace, tak pro střední podniky, protože tato kombinace jde ruku v ruce se zvýšenou efektivitou a urychlením procesů.
  • Design prezentace – grafy, tabulky a jiné typy vizualizace dat se začínají postupně rozšiřovat o bližší vysvětlení formou příběhu. Ačkoli jsou prezentace plné barev,  vzhledově atraktivní a přehledné, laik jim často i přesto zcela nerozumí a potřebuje k plnému pochopení další informace. Součástí moderních výstupů BI proto bývají grafické vysvětlivky a textový doprovod, které popisují jak zjištěné výsledky, tak dávají doporučení pro další kroky.

Proč si vybrat Think Easy

Do business intelligence se vyplatí investovat už na samém začátku podnikání. Veškerá data díky tomu máte podchycená a nic vás nebrzdí v růstu. Naopak přesně víte, jaká cesta je pro vás nejlepší – co omezit a kde využít příležitosti.

BI lze samozřejmě vnést také do již zavedené firmy. Proces je to sice složitější, ale bezesporu se vyplatí. Nově nastolený řád v datech vám v mnohém otevře oči – zjistíte, na základě čeho vám dlouhá léta zcela zbytečně utíkaly peníze i zákazníci. 

„V Think Easy máme zkušenosti s oběma typy implementace business intelligence, takže je jedno, zda teprve jako firma začínáte nebo jste již na trhu několik let. Každopádně v obou případech je BI velmi užitečným nástrojem, který pomáhá ředitelům firem, manažerům a vedoucím týmů tím, že mohou přehledně a v souvislostech vidět veškerá data spojená s podnikáním a dále s nimi pracovat. Díky tomu dokáží lépe analyzovat současný i budoucí stav v porovnání s výkony v minulosti a provést potřebné změny firemních procesů na základě reálných dat,“ popsal výhody vývoje business intelligence u Think Easy ředitel Matouš Mojžíš.