Digitalizace v automotive a proč ji neodkládat

V automobilovém sektoru je obrovský potenciál růstu, který prodejci začínají postupně využívat, ale stále se jedná jen o zlomek z celkového počtu. Přitom digitalizace a automatizace v automotive je klíčová k modernímu řízení vztahů, dodavatelů a budoucího vývoje společnosti. Jak lze tímto způsobem zlepšit prodej a zefektivnit výrobu? O co přijdete, pokud budete digitalizaci odkládat?

Aktuální situace v automotive

Co se týče digitalizace, zaostává automotive za ostatními prodejci. Přívětivost webu na mobilních zařízeních, přesné údaje o zásobách nebo provázanost cen napříč všemi kanály – to vše zde chybí. Stává se tak například, že zákazníci platí za automobil zcela jinou částku, než jakou viděli na internetových stránkách automobilky.

I v tomto sektoru se proto vyplatí (i když to ještě mnozí nevidí, nebo vidět nechtějí) plánovat a řídit podnikové zdroje pomocí kvalitního ERP systému, který sjednocuje celou společnost z hlediska myšlení, dat, procesů a cílů a dává řád všem jejím částem – oddělení financí a lidských zdrojů, výrobě, zásobám, logistice, marketingu i prodeji.

Proč je digitalizace v automotive nezbytná

Jak konkrétně může digitalizace změnit svět automotive k lepšímu a pomoci udržet krok s požadavky trhu? Už samotná pandemie ukázala, že online prostředí je skvělým místem k prodeji a není potřeba se toho bát. Digitalizace v automotive, využití umělé inteligence a automatizace firemních procesů totiž přináší celou řadu výhod.

  • Propojení – napříč celou firmou máte stejné informace a hned můžete reagovat na změny. Vaše kroky budou flexibilnější, rychlejší a účinnější. Rovněž i komunikace mezi jednotlivými odděleními je snadnější a efektivnější.
  • Personalizace – dobře postavený web a celý podnikový informační systém dokáže sbírat data a preference uživatelů a vy jim tak můžete předložit nabídku na míru.
  • Nakupování – nákup automobilu je dlouhodobá investice, kterou stojí za to důkladně promyslet. Výběr nového vozu a všech jeho parametrů v online prostředí s rozšířenou realitou a v pohodlí domova je budoucnost.
  • Bezpečnost – díky sběru dat a propojení vozidel s vaším systém lze předvídat a předcházet mnoha nebezpečným situacím v silničním provozu. Příkladem může být včasný servis, na který upozorní sám automobil.

Proč se zavedením digitalizace v automotive déle nečekat? Ze statistik vyplývá, že už do roku 2030 se bude většina nových aut prodávat online. Jak praví staré české přísloví: Kdo je připraven, není překvapen. Náskok vám může pomoci vyhrát konkurenční boj.

Tak trochu tušíme, že informační systémy, webové aplikace a automatizace budou mít už v blízkých letech hlavní slovo v automobilových korporacích.

Co všechno spadá pod digitalizaci v automotive

Ve své podstatě představuje digitalizace v automotive zejména vhodně nastavený systém pro práci s daty. Takový, který společnost datově sjednotí a zároveň jí umožní sbírat komplexní množství dat o jejích zákaznících, zaměstnancích a veškerém dění ve firmě i mimo ni.

Konkrétně můžeme jmenovat tři příklady, jak lze digitalizaci v automotive využívat.

Technologie digitálních dvojčat

Často skloňovaným pojmem je v současné době technologie digitálních dvojčat. Takové dvojče si v rámci digitalizace v automotive můžete představit jako digitální podobu například reálného výrobního stroje, automobilu či prostředí (výrobní haly, skladu apod.).

Díky této technologii lze nejprve nasimulovat zamýšlené inovace nebo změny stávajících procesů, ověřit si, zda je vaše rozhodnutí správné a až poté uvést změny do praxe. Tím nenásilně optimalizujete procesy ve firmě, zbytečně nezpomalíte výrobní linky a eliminujete rizika, která by nastala, kdybyste inovaci na automobilu nebo ve výrobě uvedli ihned do provozu.

Digitální dvojče obsahuje více informací, než byste možná na první pohled čekali. V případě automobilu se jedná o soubor informací nejen o tom, jak vypadá a co umí, ale díky sběru dat je možné do takového dvojčete propsat i to, kde a jak dlouho jezdí, jakou má spotřebu či odkud pocházejí jeho jednotlivé součástky.

Konektivita automobilů

Propojení automobilů s mobilními telefony je stále běžnější součástí výbavy a je jen otázkou času, kdy bude možné s telefony propojit všechna auta. Otevírá se tak ohromný prostor pro využití elektronického napojení zařízení a analýzu služeb využívaných vašimi zákazníky.

Výrobní strategie založená na digitalizaci

Digitalizace v automotive pomáhá zachovat loajalitu zákazníků a splnění jejich očekávání díky bezproblémovému toku informací od návrhu produktu přes proces výroby a montáž až po doplňkové služby a servis.

Digitalizace ve výrobě rovněž umožňuje včas odhalit úzká místa a nadbytečné činnosti a elementy v celém provozu. Jak? Kvalitně postavený informační systém vám umožní sledovat životnost jednotlivých součástek automobilů (např. baterií) a optimalizovat tak výrobní procesy a kvalitu produktů na základě reálných dat.

Budoucnost digitalizace v automotive

Budoucnost automobilového průmyslu je v datech a umělé inteligenci, které budou řídit elektromobily a propojená vozidla. Stejně tak i v požitku z jízdy a komfortu, který převyšuje výkon a jiné základní parametry, jež byly hlavními lákadly v minulých letech či desetiletích.

Samozřejmostí by mělo být například automatické zarezervování servisu v okamžiku, kdy vozidlo samo zaznamená potenciální technický problém, vzdálené odemykání i zamykaní vozu a spuštění klimatizace nebo vytvoření tzv. digitální automobilové kanceláře, do které bude možné napojit svůj kalendář, komunikační platformy (Google Meet) aj.

Nadešel proto ideální čas k rozhodnutí o vhodné platformě, která vám umožní efektivně pracovat se získanými daty, a k tomu, pustit se naplno do digitalizace svého podniku.

S digitalizací v automotive vám pomůže Think Easy

Digitalizace v automotive není jednoduchá disciplína. Je komplexní, robustní a delikátní, vždyť jde o bezpečnost a pohodlí při cestování s celou rodinou.
Pokud vás zajímá automatizace v automotive, digitalizace vztahů, dodavatelů a vývoje či to, jak zvýšit efektivitu procesů ve vaší společnosti, neváhejte nás kontaktovat. Nebojíme se do hry zapojit umělou inteligenci ani IoT, které váš byznys povznesou na zcela jinou úroveň.