Kolik stojí vývoj a provoz Cloud Native aplikace?

Jste přesvědčeni o výhodách Cloud Native, o kterých jsme psali v předchozím článku, a rozhodli jste se, že i vaše příští aplikace bude vyvinuta s pomocí cloudových služeb? Gratulujeme, učinili jste důležitý krok na cestě k větší konkurenceschopnosti a flexibilitě vašeho byznysu! Než se ale svěříte do rukou odborníků a představíte jim své požadavky, určitě vás zajímá, kolik to všechno bude stát.

Odpověď na otázku, nakolik jsou Cloud Native aplikace cenově výhodné, není až tak jednoznačná a závisí samozřejmě na celé řadě proměnných, jako jsou typ a rozsah aplikace, stupeň komplexnosti (co vše aplikace umí) nebo infrastruktura (serverless vs. server architektura). Po přečtení tohoto článku budete mít alespoň rámcovou představu o ceně a dalších nákladech – pokud se rozhodnete pověřit vývojem vaší příští aplikace nás, rádi s vámi samozřejmě vše probereme detailněji a připravíme vám konkrétní nabídku.

Serverless vs. server infrastruktura

Cloud Native řešení lze podle infrastruktury rozdělit na dva typy: serverlessserver

Serverless

Serverless představuje v hierarchii infrastruktur tu nejabstraktnější vrstvu, která je maximálně oddělená od hardwarové složky. Kód aplikace samozřejmě na nějakých serverech běží, ale klient se o ně nemusí nijak starat. Tento model je zcela bezúdržbový a spočívá v tom, že provozovatel softwaru nemusí sám vytvářet nové webservery, ale pouze specifikuje postup jejich tvorby. Poskytovatel cloudu pak automaticky generuje požadovaný počet kopií podle aktuálního provozu, což se označuje jako automatické škálování (autoscaling).

Ačkoli je dnes přístup serverless velmi atraktivní, nelze obecně určit, zda vyjde za všech okolností levněji nebo dráž než server infrastruktura. Pokud se vše nastaví chytře a logicky, bývá provoz minimálně ze začátku spíše levnější. I u malých projektů s pár uživateli lze dosáhnout úspory vypnutím webserverů v době, kdy aplikaci nikdo nepoužívá. U tohoto řešení dále odpadají veškeré starosti s aktualizacemi, instalacemi záplat, rebootováním nefunkčních služeb a správou load balancerů.

Náklady na serverless infrastrukturu se zvyšují teprve spolu se škálováním byznysu. Pokud rozsah projektu přesáhne určitou hranici, může se prodražit víc než server infrastruktura. Často se tak v souvislosti se serverless architekturou mluví o skrytých nákladech, které mohou vzniknout teprve časem s rostoucí návštěvností a škálováním jednotlivých funkcí.

Jednovrstvá aplikacezákladní šablona s menší administracíZdarma
Dvou a vícevrstvá aplikacesofistikovanější systém (ERP, CRM…)Ve fázi startupu zdarma
Gigantická aplikaceunikátní, složitější data, offline režim…Ve fázi startupu zdarma

Server

Jako serverové se obecně označují všechny infrastruktury, u kterých se provozovatel nějakým způsobem podílí na provozu či údržbě serveru – to znamená, že například aktualizace nebo škálování neprobíhá automaticky podle předem zadaného postupu, ale provádí se ručně. Nejrozšířenějším modelem je pronájem virtuálního serveru, například prostřednictvím Amazon Web Services. Fyzická infrastruktura je sice teoreticky možná, ale vzhledem k velmi vysokým nákladům a složité údržbě pro většinu našich klientů zbytečná.

V případě server infrastruktury jsou náklady víceméně konstantní a platí se již od začátku. Automatické škálování serverů je sice v případě použití AWS Managed služeb většinou také možné, ale servery nelze nikdy zcela vypnout. Ušetřit můžete dále například pomocí kreditů na služby od AWS v rámci programu Free Tier viz náš článek.  

Cena provozu Cloud Native aplikací při použití Server infrastruktury:

Jednovrstvá aplikacezákladní šablona s menší administrací1.rok zdarma
poté do 1000 Kč/m
Dvou a vícevrstvá aplikacesofistikovanější systém (ERP, CRM…)1.rok do 1000 Kč/m
poté do 2000 Kč/m
Gigantická aplikaceunikátní, složitější data, offline režim…1. rok ± 1000 Kč/m
poté ± 2000 Kč/m

Jak lze na provozu Cloud Native aplikace ušetřit

Cloud Native řešení jsou typická některými vlastnostmi, díky kterým je jejich provoz ekonomicky výhodný. 

Automatické škálování

Automatické škálování patří mezi hlavní provozní výhody Cloud Native řešení, které firmám šetří náklady na infrastrukturu. Zejména serverless architektura nabízí mimořádnou flexibilitu a možnost několikanásobného škálování oběma směry (nahoru i dolů) během pár minut podle momentálního vytížení. Klienti tak platí pouze za skutečně využitý objem IT zdrojů. Autoscaling však není výsadou pouze serverless infrastruktury, ale využívá se i u virtuálních serverů AWS, takže jeho výhod můžete využít u obou typů architektury.

Managed cloudové služby

Napojení na cloudové služby AWS nám ušetří spoustu práce – a vám spoustu peněz. Díky použití technologií třetích stran nemusíme vše programovat od nuly a můžeme vaši aplikaci snadno vybavit všemi potřebnými funkcemi. Jelikož jsme partnerem AWS, máme s jejich službami spoustu zkušeností a víme, jak širokou škálu funkcí dokážou pokrýt. Pokud se vám navíc podaří získat kredity AWS, poběží vám vybrané služby po určitou dobu (nebo třeba i neomezeně) úplně zdarma.

Přenosnost a nasazení na různých platformách

Cloud Native řešení nejsou obvykle určena pro konkrétní provozní prostředí, ale budou fungovat na různých platformách bez nutnosti úpravy kódu. Úsilí spojené s adaptací na nová prostředí je zde velmi nízké a nemusíte se tak obávat skrytých nákladů při nasazování vašeho softwaru na jiné platformě.

Přehled cen vývoje Cloud Native aplikací

Pojďme se však konečně bavit o konkrétních číslech. Stejně jako u jakéhokoli jiného softwarového řešení existuje několik cenových kategorií daných stupněm komplexity. Následující tabulka uvádí pro přehlednost srovnání cen mobilních a webových aplikací vždy ve verzi Cloud Native a bez cloudu.

Mobilní aplikace

Cloud Native:

Pokročilá aplikacepráce s daty, backend, platby…od 350 000 Kč
Super-složitá aplikacestrojové učení, rozšířená realita, složitější dataod 600 000 Kč

Nejlevnější mobilní aplikace využívající technologie Cloud Native začínají na částce okolo 350 000 Kč. Toto řešení umožňuje základní práci s daty, provádění plateb atd. Složitější systémy na bázi strojového učení nebo rozšířené reality se pohybují v částkách od 600 000 Kč výš.

Bez použití Cloud Native technologií:

Pokročilá aplikacepráce s daty, backend, platby…od 450 000 Kč
Super-složitá aplikacestrojové učení, rozšířená realita, složitější dataod 800 000 Kč

Pokud se rozhodnete pro vývoj bez použití Cloud Native technologií, vyjde vás projekt podstatně dráž. Pokročilé aplikace začínají na 450 000 Kč, komplexnější systémy se pohybují minimálně okolo 800 000 Kč.

Webová aplikace

Cloud Native:

Jednovrstvá aplikacezákladní šablona s menší
administrací nebo prototyp pomocí
serverless architektury
od 180 000 Kč
Dvou- a vícevrstvá aplikacesofistikovanější systém (ERP, CRM…)od 350 000 Kč
Gigantická aplikaceunikátní, složitější data, offline režim…od 600 000 Kč

U webových aplikací záleží na struktuře z hlediska počtu vrstev. Pro Cloud Native variantu platí, že jednovrstvé aplikace tvořené základní šablonou s menší administrací vás mohou vyjít na částku od 180 000 Kč. Dvou a vícevrstvé aplikace nepořídíte za méně než 350 000 Kč a gigantické aplikace umožňující například i offline režim stojí minimálně 600 000 Kč.

Bez použití Cloud Native technologií:

Jednovrstvá aplikacezákladní šablona s menší administracíod 250 000 Kč
Dvou a vícevrstvá aplikacesofistikovanější systém (ERP, CRM…)od 450 000 Kč
Gigantická aplikaceunikátní, složitější data, offline režim…od 800 000 Kč

I u webových aplikací vychází klasický vývoj bez použití Cloud Native technologií méně výhodně. Nejlevnější jednovrstvé aplikace začínají na částce okolo čtvrt milionu. Dvou- a vícevrstvé systémy (například rezervační, CRM apod.) vás budou stát minimálně 450 000 Kč. A za gigantické webové aplikace s vysoce pokročilými funkcemi budete muset dát nejméně 800 000 Kč.

Rozhodli jste se pojmout svou příští aplikaci jako Cloud Native?

Nyní už víte, že spočítat si dopředu cenu za vývoj a provoz Cloud Native aplikace nemusí být tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Pokud jste ale přesvědčeni, že se vám toto řešení vyplatí, rádi vám s vývojem pomůžeme. S Cloud Native máme opravdu hodně zkušeností, takže vám dokážeme s optimalizací nákladů poradit a vybereme pro vás ten nejvýhodnější postup. Domluvte si s námi nezávaznou konzultaci, představte nám svůj projekt a my se postaráme o to, aby vaše Cloud Native aplikace běžela jako na drátkách.