SaaS – software jako služba a jak jej jako firma zpeněžit

Váháte. Pro svůj byznys chcete aplikaci na míru, ale víte, že návratnost takové investice by byla 10 a více let. A tak přemýšlíte, jak to udělat, aby se vám to finančně vyplatilo. Řešení je nasnadě. Co kdybyste ji za poplatek nabídli i dalším lidem? SaaS neboli software jako služba není jen moderní pojem. Díky tomuto modelu se vám investované peníze skutečně vrátí mnohem rychleji. Ba co víc, ještě na tom vyděláte! 

Software jako služba

Pojem „software jako služba“ (anglicky Software as a Service) se poprvé objevil v roce 1999, ale k široké veřejnosti se dostal až začátkem roku 2001, kdy zkratka SaaS a celý koncept zazněl v knize Software as a Service: Strategic Backgrounder.

Co je SaaS

Co to tedy vlastně je? SaaS lze popsat jako softwarový hosting, kdy poskytovatel pronajímá již vytvořenou aplikaci dalším uživatelům bez nutnosti získání licence nebo nákupu drahého technického vybavení pro její zprovoznění. K plnohodnotnému používání aplikace není potřeba nic instalovat a bohatě stačí pouze webový prohlížeč.

Smlouva je základ

Aplikace v cloudu je obvykle prodávána na základě smlouvy obsahující SLA (Service Level Agreement), což je dohoda o úrovni poskytovaných služeb, která blíže popisuje, jaký rozsah, úroveň a kvalitu služby zákazník za pravidelný poplatek obdrží.

Pro zajímavost: Existuje ještě distribuční model PaaS (Platform as a Service), který je založen pouze na pronájmu zázemí pro tvorbu aplikace, kterou si již uživatel vyvíjí samostatně a na své náklady.

Příklady běžně používaných modelů SaaS

Na světovém trhu se postupně objevuje stále více aplikací provozovaných jako SaaS. Jmenovat můžeme například:

 • Microsoft 365
 • Google Apps (Google Disk, Google dokumenty atd.)
 • Adobe Creative Cloud
 • Slack – komunikační platforma 
 • Dropbox – cloudové úložiště 
 • Salesforce a další databázové nebo CRM systémy

Proč vyvíjet webovou aplikaci v cloudu?

Zakoupení licence pouze na konkrétní verzi programu, jako tomu je u klasického desktopového softwaru, začíná být postupně minulostí.

Proč právě cloudové řešení SaaS

Pronájem SaaS nabírá na popularitě, protože nabízí nepřetržitou technickou podporu a pravidelné aktualizace. To vše ale jen do doby, než uživatel přestane hradit licenční poplatky – jejich výše obvykle závisí na využívaném prostoru, stráveném čase v aplikaci nebo na počtu uživatelů. 

Pravidelný příjem

Pro B2B klienty je tedy řešení SaaS velmi praktické a přináší řadu výhod, za které rádi zaplatí. Vám, jako poskytovateli řešení, bude generovat pravidelný příjem z pronájmu softwaru a umožní v prostředí cloudu mnohem rychleji implementovat nové funkcionality a aktualizace. 

Investice, která se vyplatí

Rozvinout svůj byznys pomocí SaaS je opravdu jednoduché a finančně velmi zajímavé. Stačí jen oslovit odborníky, kteří pro vás takovýto software vytvoří.

Jaké jsou přínosy SaaS

Pokud si B2B klienti váš software předplatí jako službu, mají vždy k dispozici aktuální verzi dané aplikace a pracují na všech libovolných platformách (Android, iOS, Windows a Mac) s aktuálními daty, která jsou v cloudu neustále dostupná všem zaměstnancům a zainteresovaným osobám.

Díky SaaS nejsou omezeni používáním jednoho prohlížeče či operačního systému nebo instalací samotného softwaru. To výrazně usnadní práci jak jim, tak jejich zaměstnancům. Součástí služby je také technická podpora, která má přehled o nejnovějších aktualizacích a změnách pronajímaného softwaru.

Do výhod pro B2B klienty lze zařadit i způsob platby – uživatel za SaaS obvykle platí, jen když software využívá. Neunikají mu tak zbytečně peníze, což ocení zejména malé a střední firmy, které nemusí investovat do drahých softwarových licencí.

Další výhody SaaS

 • Software je dostupný odkudkoliv s připojením k internetu a z jakéhokoliv zařízení (mobil, tablet nebo počítač).
 • Všechna data se automaticky a pravidelně zálohují a stejně tak se průběžně aktualizuje a vylepšuje prostředí aplikace.
 • SaaS je možné propojit s IoT a umělou inteligencí a svým zákazníkům tak nabídnout ještě něco navíc oproti konkurenci.
 • Ušetříte za nákup hardwarového vybavení a za provoz a své zázemí (volný prostor na disku apod.) můžete kdykoliv rozšířit dle svých aktuálních potřeb.
 • Jako prodejce služby se můžete spolehnout na tržby z pravidelných splátek a software zároveň přizpůsobovat jednotlivým zákazníkům na míru.
 • Nehrozí krádež zdrojových kódů, protože svým zákazníkům poskytujete pouze výstupy dodávaného softwaru.

Vaši zákazníci se díky používání SaaS vyhnou zbytečnému jednorázovému finančnímu zatížení a náklady se jim rozloží do delšího časového úseku. Potřebují k tomu jen přístupy do systému. O vše ostatní je postaráno ze strany poskytovatele.

Jak to vidí vývojáři?

Matěj Schuh z Think Easy ví, proč se vyplatí nabídnout svůj software jako SaaS:

Zvolení a zavedení správného softwaru je mnohdy náročná činnost. Volba zahrnuje nutnou přípravnou fázi, kdy vybíráte z množství existujících řešení, pokoušíte se analyzovat jejich funkcionality, přínos i finanční stránku. Samotné zavedení systému je pak ještě náročnější, speciálně v pokročilé fázi vaší společnosti. Někdy však již v přípravné fázi zjistíte, že potřebujete systém na míru.

Vývoj takového pokročilého systému je však náročný nejen časově, ale také finančně – návratnost investice se může pohybovat v řádu let a situace se tak může jevit jako bezvýchodná. Řešením je plánovaný software vyvinout a nabídnout formou SaaS. Návratnost počáteční investice se díky pronájmu softwaru obvykle vrátí už během pár let. Se správným partnerem navíc můžete vydělat i na úpravách na míru. 

Jen krůček k vlastnímu SaaSu

Zaujal vás vývoj webové aplikace v cloudu? Tento software se může stát dalším zdrojem vašich příjmů. Rádi se ujmeme kompletní realizace a SaaS pro vás vytvoříme na míru.