ESG reporting: mějte udržitelný náskok před konkurencí

Už jste slyšeli o pojmu report ESG? Reportování firem zaměřené na životní prostředí (E – environment), společenská témata (S – social) a řízení (G – governance) bude v Česku od roku 2025 pro velké firmy povinné. Společnosti by mělo vést především k udržitelnému a zodpovědnému podnikání vůči životnímu prostředí. Může přinést ale i řadu konkurenčních výhod. Proč se vyplatí mít ESG software? Dočtete se v článku.

Nejdříve se více zaměřme na to, co ESG reporting vlastně pro firmy znamená. Jde o zprávy, které firmy a organizace vypracovávají a zveřejňují, aby informovaly veřejnost, zaměstnance, zákazníky či investory o svých nefinančních praktikách, které se týkají především environmentálního a sociálního chování a řízení rizik jejich společnosti.

A co zkratka ESG znamená doslova? 

Environmentální aspekty (E): Zahrnují report o udržitelném podnikání a využívání přírodních zdrojů. Mezi ně se řadí snižování emisí CO2, recyklace, původ zpracovaných materiálů, úspora energie a spotřeba vody nebo třeba ochrana biodiverzity.  

Společenské aspekty (S): Firma by se měla chovat odpovědně a férově jak ke svým zaměstnancům a dodavatelům tak ke společnosti jako celku. Spadá sem i rozmanitost a inkluzivita v pracovním prostředí a společensky odpovědné obchodní praktiky.
Strategické řízení (G): Tento aspekt zahrnuje transparentnost a integritu ve vedení společnosti. Jde o report o tom, jak je organizace spravována, jaké má etické standardy či jak řeší střet zájmů či prevenci korupce.

Mějte náskok před konkurencí

Pokud si kladete otázku, zda jsou ESG reporty výhodné pro samotné firmy, odpověď zní jednoznačně ano. Některé společnosti v Česku už ESG reporty zavedly (kdy začne v ČR platit povinnost ESG reporting podávat se dočtete níže) i přes to, že nemusí. Protože se jim jednoduše vyplatí a mohou díky nim být konkurenceschopnější:

 • Na ESG hledí investoři i banky: ESG faktory mohou mít dlouhodobý dopad na finanční výkonnost firmy. Investoři i banky mají možnost použít ESG report k posouzení, jaké faktory by mohly ovlivnit růst a stabilitu společnosti v budoucnu. Vyhnou se tak možným rizikům spojeným s investicí.

Zajímavost: Udržitelné společnosti již nyní mohou u bank získat až o 1,8 % výhodnější úrokovou sazbu. 

 • Posílení důvěryhodnosti: Odpovědné podnikání nejen vůči planetě posílí firemní důvěryhodnost před dodavateli i zákazníky, kteří (nejen) na ekologické chování podniků začínají rok od roku více hledět. ESG report navíc firmě umožní prezentovat i její dlouhodobé cíle. A jak je známo, důvěra je v podnikání mnohdy klíčová. 
 • Lepší konkurenceschopnost: Firmy, které vykazují ESG reporty mohou být schopny lépe konkurovat na trhu, protože mohou například oslovovat zákazníky a partnery, kteří upřednostňují etické a udržitelné podnikání.
 • Zákonné požadavky: Na mnoha místech po světě je ESG reporting již povinný pro malé i velké firmy. Když se společnost rozhodne ESG report zavést ještě před jejich povinností, je připravena na legislativní úkony, které se jí v následujících letech ani tak pravděpodobně nevyhnou. Navíc, jak už bylo zmíněno, mnoho lidí z různých odvětví může ocenit firemní transparentnost.

Zajímavost: Podle průzkumů mají ESG investice ty běžné předehnat už v roce 2025. Popularita těchto reportingů roste napříč společností, nejvíce jsou jim otevřeni mileniálové. Zejména proto, že věří, že zmírní dopad člověka na klimatické změny.

Kdy se ESG reporting bude týkat českých firem?

Povinný ESG reporting v Česku čeká velké firmy už v roce 2025. To znamená, že takto bude muset informovat více než tisíc společností. Nyní je to v ČR jen okolo 30. V roce 2026 a následujících letech se pak bude muset do ESG reportingu zařadit i další firmy, a to včetně středních a menších podniků.

Jste první na řadě?

Reporting ESG se bude od r. 2025 týkat firem, které již mají povinnost reportovat podle NFRD (nefinančního reportování). Tedy všech kótovaných společností (firem uvedených na oficiální burze, jejichž akcie jsou kótovány a jsou dostupné k obchodování veřejností.), a zároveň velkých firem s více než pěti sty zaměstnanci. Od roku 2026 se pak bude týkat všech společností, které splňují alespoň 2 ze 3 těchto kritérií:

 • firma má více než 250 zaměstnanců,
 • má čistý obrat minimálně 1 miliarda Kč,
 • vlastní aktiva vyšší než 500 milionů Kč.

Ani pokud ESG report nebudete povinni podávat (a váš podnik nespadá pod CSRD – viz níže), neznamená to úplné vypuštění těchto záležitostí. Pro malé a střední podniky bude zásadní, zda jsou součástí subdodavatelského řetězce. Pokud ano, budou od nich data požadovat velcí odběratelé, kteří budou potřebovat dopočítat jejich uhlíkovou stopu.

Ekologické (ne)smýšlení

Je i zároveň naprosto legitimní, pokud firma uvede, že žádný klimatický ani nikterak ekologicky zaměřený plán nemá. Pokud ale uvádí, že bude do určité doby klimaticky neutrální, musí to ve svých ESG reportech dokazovat. Tím se má zamezit tzv. greenwashingu (dezinformování o ekologickém jednání a prezentování firem).

Jak to nyní funguje?

Pro vypočítávání takzvaného ESG skóre slouží směrnice pro nefinanční reportování CSRD, schválena v listopadu minulého roku. K posouzení vlivu na životní prostředí se nyní využívá tzv. EU Taxonomie. V té jsou stanovena kritéria, na základě kterých lze společnost označit jako udržitelnou či zodpovědnou vůči životnímu prostředí. Reporting CSRD nyní specifikuje, jaká data jsou firmy povinny uvádět.

Aplikace jako výkonný pomocník

Nevíte si s implementací ESG ve vaší firmě rady? Rádi vám s tím v Think Easy pomůžeme. Můžeme pro vaši společnost například vytvořit jedinečnou aplikaci, která bude uživatelsky přívětivá a budete mít díky ní přehled o veškerém plnění krátkodobých i dlouhodobých cílů ve vašem podniku. 

Mít na ESG reporting vlastní aplikaci je výhodné hned z několika důvodů:

 • Měření výkonu: Aplikace může obsahovat funkce pro měření výkonu ESG na základě stanovených cílů a ukazatelů, a umožní firmě sledovat pokrok a určit si oblasti, které je nutné zlepšit.
 • Integrace s jinými systémy: Pokud již ve své společnosti nějaký software na zpracovávání informací používáte, nový systém dokážeme navrhnout tak, aby se stávajícím systémem snadno interagoval a využíval již existující data.
 • Transparentnost a rychlost: V aplikaci je možné nastavit sdílení ESG reportů s různými zainteresovanými stranami jako jsou investoři, zaměstnanci, zákazníci či banky. Během pár kliknutí, transparentně, rychle a přehledně – třeba pomocí grafů.
 • Dobré firemní renomé: Moderní a uživatelsky přívětivá aplikace pro ESG reporting může zvýšit reputaci firmy jako inovativní organizace, která je ochotna investovat do technologií pro lepší komunikaci a transparentnost.
 • Ušetření planety: Tím, že budete mít vlastní aplikaci, se vyhnete zbytečnému a nepřehlednému papírování a tím samozřejmě i jeho spotřebě, čímž přispějete k udržitelnosti firmy. 
 • Personalizace: Aplikaci lze pro jednotlivé uživatele nastavit podle odvětví, tak, aby měli přehledný ukazatel toho, na co se mohou zaměřit. 

Domluvte si s námi v Think Easy bezplatnou konzultaci a pomůžeme vám s plánem růstu, vývojem aplikace nebo vlastního softwaru či formou SaaS. Zároveň zmapujeme všechny proměnné, které ovlivňují vaši ESG strategii a podle nich vytvoříme software na míru. Nechceme, aby pro vás ESG bylo pouhou zátěží, rádi vám cestu k němu zjednodušíme. 

Jak? Zjistíme, jaká data už máte k dispozici a co vše je nutné pro systém udělat. Na trhu nejsme žádnými nováčky a naši práci bereme zodpovědně. Podívejte se, jaké úspěšné a především prospěšné aplikace jsme již vytvořili. Vymyslíme a od A do Z zařídíme jedinečnou apku (nebo jiné softwarové řešení pro ESG reporting) i pro vaši firmu.

Chcete svůj vlastní výkonný software na ESG reporting? Nebo vás zaujalo něco jiného?