Informační systémy v automotive: přínosy, příklady a implementace

V automotive hrají prim rychlost, přesnost a kvalita. Informační systémy pomáhají těchto vlastností dosáhnout a není tedy divu, že se postupně stávají nedílnou součástí výrobního procesu. Klíčem k úspěchu je ale bezesporu také kvalitní implementace informačních systémů v automotive a jejich dlouhodobý pravidelný servis. Čím se vyznačují, jak konkrétně pomáhají s běžnými firemními procesy a kde si informační systém objednat? 

Co je informační systém

Informační systém je ve své podstatě robustní program, který sbírá, přenáší, zpracovává a uchovává data, aby s nimi bylo možné dále pracovat. V základu se dělí se na veřejný informační systém a podnikový informační systém, kterému se často říká ERP systém neboli systém pro plánování podnikových zdrojů.

Informační systémy v automotive

V oblasti automotive máme na mysli zejména ty podnikové, které slouží výhradně pro účely firmy a z jejích peněz jsou také financovány.

Vhodně nastavený informační systém pro práci s daty umožňuje automobilové firmě sjednotit veškerá firemní data a díky tomu nastavit efektivní firemní procesy.

Když se přidá IoT a AI/ML

Internet věcí (IoT)umělá inteligence (AI/ML) mají v dnešní době také významné slovo. Plánování a řízení činností divizí či jednotlivců je s jejich využitím ještě snazší a efektivnější.

Příklady informačního systému v automotive

Systém zásobování výrobní linky

Jedním z mnoha příkladů, jak lze v automotive využít informační systém, je implementace systému zásobování výrobní linky pro optimální dodávání požadovaných montážních dílů ze skladu ve správném množství a ve správný čas.

Moderní informační systém zde umožňuje snížit zásoby ve výrobě a zkrátit doby dodání na linku. Vedle toho dokáže bez problému komunikovat s dalšími informačními systémy.

Další využití informačních systémů v automotive

Informační systémy v automotive jsou obvykle zaměřené na objednávky, plánování výroby, kalkulace, objednávání a příjem dílů, interní logistiku apod. Hlavním kritériem však je, aby se jednotlivá oddělení propojila a minimalizoval se tak čas na výrobu jednoho automobilu.

Jak mohou informační systémy pomoci v automotive

  • Bezproblémový tok informací a vyšší spokojenost zákazníků.
  • Včasné odhalení úzkých míst a nadbytečných činností či elementů.
  • Sledování životnosti jednotlivých součástek automobilů.
  • Dostupnost stejných dat napříč celou firmou.
  • Flexibilní, rychlé a účinné reagování na změny.
  • Rychlejší a snazší komunikace mezi odděleními.
  • Udržování a kontrola kvality dílů, a tím zajištění maximální bezpečnosti vozů.

Spolehlivá implementace informačních systémů v automotive

Základem úspěšné firmy je sjednocení myšlení, dat, procesů a cílů napříč všemi divizemi a odděleními. To se promítá i do výroby automobilů, protože je jasné, jak postupovat, co máme k dispozici nebo kolik času je potřeba na vytvoření konkrétního dílu.

Implementace, dohled i zaškolení

My v Think Easy moc dobře víme, že se nejedná o jednoduchý úkol, a proto k němu vždy přistupujeme s pokorou a snažíme se maximálně zužitkovat naše dlouholeté zkušenosti.

Naši klienti mají jistotu následného servisu a dohledu nad vytvořeným informačním systémem. Jejich zaměstnance rovněž zaškolíme, jak informační systém v automotive správně používat, aby vše běželo opravdu tak, jak má.

Konkurence už s nimi pracuje

Informační systémy v automotive představují budoucnost.