Proč je Cloud Native budoucnost a vaše další aplikace by měla být Cloud Native?

Spojení Cloud Native se v posledních letech v IT světě skloňuje čím dál častěji. Cloudové služby, o kterých jsme psali v předchozím článku, používá v běžném životě skoro každý z nás a provozovatelé aplikací se samozřejmě snaží tomuto trendu co nejvíce přizpůsobit. Patří ale skutečně budoucnost Cloud Native vývoji, nebo je to jen přechodná móda, která zase rychle zmizí? Měli byste svou příští aplikaci pojmout jako Cloud Native, nebo je lepší držet se tradičních, osvědčených modelů?

Cloud Native vs. tradiční aplikace

Možná si právě kladete otázku, jaký přístup zvolit k vývoji vaší příští aplikace: Vydat se cestou monolitické architektury, nebo se rozhodnout pro moderní Cloud Native řešení? Na to samozřejmě neexistuje jednotná odpověď – v mnoha případech monolitické systémy fungují dobře, ale pokud má aplikace fungovat i v cloudu, mohou nastat problémy. Kvůli jednolité architektuře a vzájemné provázanosti jejích komponent se při každé aktualizaci musí provést přestavba a znovu nasadit celá architektura. Jelikož se všechny změny propisují do jednoho kódu, tento kód se postupem času neúměrně rozrůstá a stává se nepřehledným.

Pokud tedy chcete svou aplikaci koncipovat primárně pro cloud, nedává výše popsané řešení příliš smysl. Vaší aplikaci bude daleko lépe svědčit microservices architektura, která není tvořena jediným blokem kódu, ale je rozdělena na jednotlivé procesy (služby). Ty jsou na sobě nezávislé, ale komunikují spolu při plnění požadovaných funkcí. Navíc je lze škálovat samostatně bez dotčení chodu celé aplikace.

Jaké trendy přicházejí s Cloud Native?

Serverless infrastruktura

Cloud Native řešení využívají zpravidla serverless infrastruktury. Jednoduše řečeno, základní serverová architektura je plně spravována poskytovatelem cloudu, nikoli vámi jakožto vlastníkem aplikace. Odpadají vám tak starosti s údržbou a provozem vlastních serverů, a zejména vysoké počáteční investice a průběžné náklady. Cloudová infrastruktura se automaticky rozšiřuje a mění svou konfiguraci podle aktuálních požadavků aplikací, což umožňuje výrazně snazší škálování než v případě vlastních serverů.

DevOps

DevOps je moderní přístup k vývoji softwaru založený na úzké a efektivní spolupráci vývojářů (Dev) a odborníků na provoz (Ops). V souvislosti s Cloud Native umožňuje organizacím zkracovat vývojové cykly softwaru a také automatizovat vývoj. Jakožto metodologie zdůrazňující spolupráci menších, na sobě nezávislých týmů se DevOps ideálně hodí pro projekty, které vyžadují rychlé nasazení a časté iterace – tedy hlavně pro Cloud Native.

Continuous Integration (CI) a Continuous Delivery (CD)

Cloud Native vývoj se opírá o moderní softwarové strategie Continuous Integration (CI)Continuous Delivery (CD). CI pomáhá vývojářům provádět rutinní integrace změn do sdíleného základního kódu a CD zajišťuje, že jednotlivé služby jsou vždy připraveny na nasazení v cloudu. Technologie CI hrají při vývoji Cloud Native řešení důležitou roli, protože automaticky vyhodnocují kvalitu kódu po každém zapracování změn (což se u Cloud Native děje často). Jsou tedy předpokladem rychlého a efektivního vývoje. CD technologie minimalizují rizika při provádění těchto změn a pomáhají s odstraňováním potíží.

Automatizace

Automatizace je ve světě IT všudypřítomným trendem, který bude klíčový pro všechna odvětví – Cloud Native nevyjímaje. Cloud Native řešení samozřejmě už dnes ve velké míře využívají prvků automatizace (aktualizace, testování, bezpečnostní kontroly, …) a je jisté, že i budoucnost Cloud Native bude s automatizací velmi úzce spjatá.

Proč je Cloud Native budoucností vývoje softwaru?

Adaptabilita

Hlavní výhoda, která zaznívá v souvislosti s Cloud Native stále dokola, je adaptabilita. Pokud se bavíme o Cloud Native aplikacích jako o řešení budoucnosti, musíme ji zmínit na prvním místě. Právě schopnost velmi rychlých změn a neustálého přizpůsobování se je tím, co dává Cloud Native vývoji ty nejlepší předpoklady pro přežití.

Firmy a organizace usilují o maximální flexibilitu svých softwarových řešení už dnes a není důvod domnívat se, že by tomu v příštích letech mělo být jinak. Cloud Native aplikace se mohou plynule přizpůsobovat požadavkům společností a jejich klientů. Nabízí se zde například také možnost využít frameworku React Native, jehož prostřednictvím pro vás můžeme snadno vytvořit webovou verzi mobilní aplikace s napojením na stejné API. 

Škálovatelnost

Cloud Native řešení využívají tzv. softwarově definované infrastruktury, která je zbavuje závislosti na hardwaru. Pro vás to v praxi znamená, že pokud budete chtít provést horizontální škálování systému nebo aplikace, nebudete muset investovat do dražších CPU, paměti nebo úložiště, ale postačí jednoduše přidat zdroje pro virtuální servery. Nemusíte se tak bát, že vaše softwarové řešení nebude „držet krok“ s vaším rostoucím byznysem.

Škálování podle momentálního vytížení vám navíc přinese další úspory. Jednak se vyhnete zbytečnému naddimenzování infrastruktury, a jednak budete platit pouze za IT zdroje a prostředky, které skutečně využijete (v případě serverless architektury).

Přenosnost

Díky kontejnerům mohou vývojáři navrhovat aplikace, které poběží na jakémkoli zařízení – od mobilního telefonu až po sálové počítače (mainframy) – aniž by bylo nutné upravovat kód. Aplikace lze nasadit kdekoli a kdykoli, takže se organizace mohou lépe připravit na příchod edge computingu – architektury spočívající v rozložení výpočetní síly do více koncových zařízení, což přinese další zrychlení procesů, snížení latence a zvýšení výkonu serverů.

Produktivita a konkurenceschopnost

Cloud Native řešení hojně využívají automatizace, takže pokud zrovna nepotřebujete provádět škálování ani jiné úpravy, můžete na jejich provoz víceméně zapomenout. Aktualizace se provádějí samy, což IT týmům šetří čas i úsilí a ponechává více prostoru pro činnosti s větší přidanou hodnotou. CD technologie navíc výrazně snižují množství odstávek systému a zajišťují větší dostupnost softwaru, což pro změnu ocení vaši uživatelé.

Chcete, aby vaše příští aplikace byla Cloud Native?

Shrňme si ještě jednou důvody, proč by vaše další aplikace měla být Cloud Native:

  • Ušetříte. Vývoj vás vyjde levněji než v případě monolitické architektury. Díky použití technologií třetích stran nebudou muset programátoři psát celý kód od začátku, a navíc se na vývoji aplikace nebude podílet tolik lidí. V případě serverless architektury vám dále odpadnou počáteční náklady na vlastní servery a jejich následnou údržbu. Pokud jste navíc způsobilí pro získání kreditů AWS, budete moct po určitou dobu zdarma využívat některé služby a docílíte dalších úspor.
  • Aplikace poroste společně s vaším podnikáním. Vynikající škálovatelnost znamená, že společně s rozvojem vaší společnosti se bude snadno rozvíjet i vaše softwarové řešení. Modulární struktura umožňuje přidávání a odebírání mikroslužeb podle vašich aktuálních potřeb a ponechává vám potřebnou flexibilitu.
  • Odpadne vám většina starostí s údržbou a provozem. Za fungování cloudového prostředí odpovídá provozovatel, vy pouze na konci měsíce zaplatíte za využitý „objem“ zdrojů. Serverless architektura vám navíc ušetří starosti s údržbou vlastních serverů a obnovou hardwaru, takže se můžete víc věnovat svému podnikání a méně technickým a provozním záležitostem.

Pokud hledáte spolehlivého partnera, který vás vývojem Cloud Native aplikace provede od A do Z, rádi vám nabídneme naše služby. Cloud Native vývojem se zabýváme dlouhodobě a vlastně ani jiné aplikace nevytváříme. Neváhejte nás kontaktovat a domluvte se s námi na nezávazné konzultaci – projdeme si vaše požadavky a navrhneme optimální řešení přímo na míru vašemu podnikání.