Využijte dotace na digitalizaci firem a zefektivněte své podnikání

Věděli jste, že existují dotace na digitalizaci firem, díky nimž můžete výrazně ušetřit, a přitom svůj podnik zefektivnit, zmodernizovat a tím zatraktivnit práci ve své firmě mladé generaci, která u vás bude i ráda nakupovat? Zjistěte, co všechno dotace z Národního plánu obnovy pokryjí, jak o ně požádat a jak konkrétně je na digitalizaci podniku použít.

Co je dotace na digitalizaci firem

V rámci Národního plánu obnovy (NPO) se na Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) pro období 2021–2027 vyčlenilo více než 80 miliard korun, které mohou podnikatelé provozující malé (<50 lidí) a střední (50–249 lidí) podniky využít ve svůj prospěch.

Vedle dotací na úsporu energií nebo obnovitelné zdroje spadají do tohoto operačního programu také dotace na digitalizaci firem, což podnikům umožňuje nakoupit hardware i software pro svou modernizaci a část vynaložených peněz získat zpět.

Kolik mohu na digitalizaci ušetřit

Až o polovinu levněji můžete nyní pořídit chytré aplikace, počítače, tiskárny nebo třeba služební telefony pro své zaměstnance. To vše zjednoduší a zautomatizuje procesy ve vaší firmě, usnadní práci a zpříjemní řešení nejrůznějších úkolů na všech odděleních. 

Dotace se poskytují jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů, přičemž můžete dosáhnout na podporu až do výše 60 % ze schváleného objemu peněz. Na jeden projekt lze získat minimálně 1 milion korun a maximálně až 10 milionů korun.

Na co dotační program digitalizace cílí

OP TAK má za cíl podpořit zejména digitální transformaci firem, zlepšení stavu logistických a skladových technologií, využití HW a SW pro zaměstnance na home office, vnitropodnikové propojení a bezproblémovou komunikaci či zvýšení kybernetické bezpečnosti.

Co dotace na digitalizaci podniku pokryje

Za programové dotace je možné pořídit dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek:

Vedle investičních výdajů (musí tvořit minimálně 50 % rozpočtu) můžete čerpat dotace také na některé neinvestiční výdaje.

Například na služby poradců a jiných expertů, bezpečnostní audity, softwarové služby formou SaaS (Adobe Photoshop, Office 365…) nebo na poplatky za připojení do online úložišť včetně udržovacích poplatků po dobu realizace projektu.

Příklad využití dotací na digitalizaci podniku

Vývoj ERP systému pro řízení domovů pro seniory významně usnadnil jejich správu, plánování a provádění služeb pro klienty a rovněž se tím zvýšila bezpečnost, jelikož ERP obsahuje propracovaný systém práv omezující přístupy, akce i viditelné části systému.

Kdo může o dotaci na digitalizaci požádat

O dotaci z OP TAK mohou žádat jak podnikající fyzické osoby, tak malé a střední podniky při splnění jedné podmínky: projekt realizují kdekoliv v České republice mimo území hlavního města Prahy (sídlo společnosti může být v Praze).

Jak se dotace na digitalizaci firem poskytují

Dotace se v tomto případě poskytují ex post. To znamená, že nejprve náklady uhradíte a až poté dostanete část peněz zpět. 

„V případě nedostatečného kapitálu je možné počkat na naše rozhodnutí, se kterým stačí přijít do jakékoliv velké banky, která vám poskytne překlenovací úvěr. Rozhodnutí s razítkem ministerstva je pro banky dodatečnou garancí. Financování projektu dopředu bez záruky výsledné ceny z výběrového řízení je vzhledem k případnému zpětnému vymáhání tak komplikované, že s touto otázkou se moc nepotýkáme,“ vysvětlil náměstek ministra průmyslu Marian Piecha.

Jak o dotaci požádat

Pokud máte zájem o dotace na digitalizaci podniku, určitě se vám vyplatí sledovat stránky Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Agentury pro podnikání a inovace (API), kde najdete aktuální výzvy.

Pokud se zaměřujete na projekty úspor energií, obnovitelných zdrojů nebo digitalizace, můžete o podporu žádat prakticky kdykoliv.

Odkazy, přes které lze ihned poslat žádost o konzultaci svého projektu:

Pusťte se do digitalizace své firmy s Think Easy a ušetřete až polovinu výdajů na vývoji.