Proč bez projekťáka nedají vývojáři ani ránu (kód)?

Projektový manažer zastupuje ve startupu mnohem více funkcí, než byste čekali. Nejen, že musí být schopný v řízení lidí a procesů, ale také by měl mít talent na mezilidskou (obchodní) komunikaci, dobře rozumět samotnému programování, vyznat se v právních kličkách a nakonec mít i dávku empatie, aby se vžil jak do pozice klienta, tak svých lidí v týmu. V tomto článku vám blíže nastíníme, jaká je role projekťáka v celém vývoji.

Nejdříve je důležité naladit se na klienta

I když se zdá, že vývoj softwaru je spíše o jedničkách a nulách, dobrá úroveň komunikace a úzká spolupráce mezi vývojářskou agenturou a zákazníkem jsou naprosto klíčovými prvky. Proto je důležitým prvním krokem nastavení formy komunikace, tzn. jakým způsobem, kterými kanály a jak často bude vedena.

Úkolem projekťáka je také pochopit klientovy potřeby a požadavky, a aby se mohl vyjádřit k vhodnému řešení, musí také rozumět samotnému programování, případně se o komplexnějších částech poradit v týmu a přijít za klientem s nějakým resumé. Touto cestou také často přichází důležité návrhy a zlepšení z programátorského pohledu, které mohou klientovi unikat.

Na projekťákovi je také nastavení podmínek spolupráce, nacenění projektu, stanovení termínů a dohodnutí na parametrech rámcové smlouvy, kde jsou podchyceny všechny detaily ohledně průběhu spolupráce a situací, které mohou nastat.

Aktuální informace jsou základ dobrého vztahu

Pokud s klientem projekťák všechno výše uvedené projde, mohou se vývojáři pustit do práce. Následuje kompletní analýza systému a navržení celkové architektury včetně designů. Tato počáteční analýza a kreativní práce jsou stěžejními kroky pro postavení celého softwaru, a proto je důležité, aby všechny nápady projekťák dobře klientovi vysvětlil. Schopnost rychle nabouchat věcnou a přehlednou prezentaci proto nesmí projekťákům chybět.

Následně začíná agilní vývoj, který je rozdělen do několika etap – tzv. sprintů, kdy každý trvá v rozmezí jednoho až čtyř týdnů. Ve sprintech se zaměřujeme na vývoj některé z funkcionalit softwaru, kterou se snažíme dotáhnout až do konce. Je tedy důležité, aby klient měl vždy přehled o tom, co se zrovna děje a posouvá kupředu, a zároveň se k tomu všemu mohl vyjádřit, pokud je potřeba.

Testujeme a předáváme si zpětnou vazbu

Nakonec následuje testování. Vývoj jako takový je komplexní a složitou činností, kdy jakýkoliv zásah do kódu může způsobit nefunkčnost některé z jeho částí či dokonce celého řešení. Je nutno tedy počítat i s několikačetným testováním, kdy jde o nalezení a odstranění všech chyb, které by kazily uživatelský zážitek z aplikace, bezpečnost či další jiné zásadní faktory.

Po úspěšném testování následně nasazujeme celý systém vždy na klientské prostředí, kde si vše může otestovat sám a případně řešit s projekťákem připomínky. Celý proces probíhá formou připomínkových kol, která slouží pro objevení případných nedostatků, ještě před ostrým spuštěním.

Někdy může nastat situace, kdy klient není stoprocentně spokojen s výsledkem práce. Je to pochopitelné, chyby se stávají a úkolem projekťáka je vždy každý problém vyřešit a na rovinu vykomunikovat tak, aby došlo ke klientovo spokojenosti.

Finišujeme a slavíme!

Pokud je vše v pořádku, nasadíme software do produkčního prostředí, kde již slouží potenciálním zákazníkům či interně v klientově firmě. Tím však naše práce a společná komunikace nekončí. Po dokončení vývoje se o software totiž i nadále staráme. Jedná se jak o údržbu a opravu bugů, tak i o přidávání dalších funkcí. Nemusíte mít tedy obavu o to, že by byl celý projekt bez technického dozoru. Zkrátka, našeho projekťáka se jen tak nezbavíte.

Zaujal váš nás přístup k vývoji software a našim klientům? Budeme rádi, když se ozvete a pustíme se do nějakého skvělého produktu společně.