Kolik stojí vývoj informačního systému?

Prošla vaše firma v poslední době rychlým rozvojem, který znamenal velký nárůst dat, zaměstnanců a podnikových procesů? Přestává vaše současná IT infrastruktura dostačovat těmto zvýšeným požadavkům na zpracování informací a koordinaci činnosti jednotlivých týmů? Potřebujete centralizované řešení, které zastřeší všechny oblasti a vnese do vašeho podnikání jasný řád? Chcete svou obchodní strategii zakládat na objektivních metrikách a statistikách spíše než na dojmech a pocitech?

Pokud jsme právě popsali vaši situaci, není důvod k panice. Řešení existuje a jmenuje se informační systém. Ať už potřebujete efektivní nástroj pro zpracování a ukládání firemních dat, funkce pro plynulejší komunikaci mezi pracovními týmy nebo sofistikovaný ERP či CRM systém pro vylepšení vaší pozice na trhu, určitě pro vás existuje ten správný software. Přečtěte si náš článek věnovaný informačním systémům a ceně jejich vývoje, kde se dozvíte vše podstatné. A kdo ví, třeba se nakonec domluvíme na spolupráci a vezmeme si váš projekt na starost osobně od A do Z!

Co je informační systém?

Informační systém je strukturované IT řešení sestávající ze vzájemně propojených, spolupracujících softwarovýchhardwarových komponent. Slouží ke shromažďování, zpracování, ukládání a distribuci informací v soukromých firmách, veřejných institucích či jakýchkoli jiných organizacích (školy, knihovny, zdravotnická zařízení, …). Umožňuje základní fungování těchto organizací, napomáhá kompetentnímu rozhodování a přispívá k dosahování obchodních a jiných cílů. Informační systémy hrají klíčovou úlohu z hlediska optimalizaceautomatizace podnikových procesů, zkvalitňování interní komunikace a získávání statistických údajů o obchodních činnostech.

Obecný pojem „informační systémy“ lze chápat jako souhrnné označení pro konkrétní varianty přizpůsobené specifickým požadavkům, jako jsou systémy ERP („plánování podnikových zdrojů“), CRM („řízení vztahů se zákazníky“) nebo BI (Business Intelligence).

Co informační systémy přinášejí podnikům?

V dnešní době je potřeba chápat informační systémy nejen jako provozní pilíře zajišťující každodenní fungování organizací, ale především jako strategická aktiva, která podnikům umožňují adaptovat se na měnící se tržní prostředí, inovovat a udržovat si konkurenční výhodu před ostatními. Vývoj informačního systému na míru může být zásadním investičním rozhodnutím, které se stane základním kamenem budoucího úspěchu firmy. 

Klíčem k přežití a prosperitě na dnešním trhu je digitalizace. Podniky, které dokážou automatizovat své procesy, optimalizovat interní komunikaci mezi zaměstnanci a efektivně pracovat s daty a datovými analýzami, mají jako jediné šanci na úspěch i při čím dál silnější konkurenci.

Automatizace rutinních a repetitivních úkolů je alfou a omegou efektivního provozu každé společnosti. Dobře navržený informační systém by měl zaměstnancům odlehčit od jednoduchých manuálních činností, které mohou snadno fungovat „samospádem“, a uvolnit jejich kapacitu pro kreativnější aktivity. Automatizace navíc omezuje nadměrné papírování, minimalizuje chyby a urychluje procesy.

Informační systémy jsou dále přínosem v oblasti komunikacespolupráce. Zaměstnanci a celé týmy mohou být ve spojení díky pestré škále komunikačních nástrojů (e-mail, instantní zprávy, videokonference, …) integrovaných v rámci jednoho řešení. Tyto možnosti pomáhají i při poskytování práce na dálku či home office, což zvyšuje flexibilitu organizace jakožto zaměstnavatele a přispívá k větší spokojenosti zaměstnanců.

Jedním z hlavních indikátorů úspěchu jakékoli firmy je schopnost řídit a analyzovat data. I zde může kvalitní informační systém významně pomoct a nabídnout praktické analytické nástrojeBusiness Intelligence platformy. Organizace se tak mohou rozhodovat na základě tvrdých dat a jasně kvantifikovatelných trendů či predikcí.

Pokud bychom všechny tyto přínosy měli shrnout do jediné věty, lze zkrátka říct, že informační systémy pomáhají organizacím růstpřizpůsobovat se čím dál vyšším nárokům konkurenčního prostředí. Vhodně zvolený a dostatečně škálovatelný informační systém připravuje podniky na nové příležitosti digitální éry a pomáhá jim poskytovat přidanou hodnotu pro zaměstnance i zákazníky.

Chcete vývoj svého informačního systému svěřit opravdovým profesionálům? Podívejte se na některé z mnoha projektů, na kterých jsme se v minulosti podíleli! S digitalizací firem a jiných organizací máme bohaté zkušenosti a poradíme si i s rozsáhlými systémy. Přečtěte si o tom, jak jsme vyvíjeli vyvolávací systém pro ČSAP o.p.s. nebo modulární ERP systém Legato.

Jaké funkce by měl dobrý informační systém mít?

Hlavní funkcí každého informačního systému je efektivní správa dat organizace, jejíž členové ho využívají. To znamená nejen zadávání, ale také ukládání a získávání dat ze systému. Základem dobrého informačního systému by měla být robustní databáze (relační, NoSQL atd.) nebo v případě větších objemů datový sklad. V širším smyslu sem můžeme zahrnout také analýzu dat, která poskytuje cenné poznatky o jejich využívání a umožňuje další zefektivnění provozu.

V této souvislosti bychom měli zmínit i možnost asynchronní přípravyanalýzy dat v případě Cloud Native vývoje. Tuto funkci ocení především výrobní podniky, firmy s velkými sklady nebo logistické a spediční společnosti. Systém na začátku každého dne poskytne detailní analýzy za předchozí den – údaje o vyrobených objemech, objednávkách, odeslaném zboží ze skladu atd. Díky těmto aktuálním datům lze lépe škálovat obvyklý i mimořádný provoz (např. u velkých obchodů v období Vánoc, kdy je potřeba i několikanásobně posílit směny ve skladech a na prodejnách) a zajistit spokojenost zákazníků i při velkém náporu objednávek. 

Mezi nejnaléhavější priority většiny podniků patří zabezpečení systému a ochrana před úniky dat. Těmto nežádoucím scénářům lze předcházet v první řadě řízením přístupu – nastavením odstupňovaných oprávnění pro skupiny uživatelů podle toho, k jakým datům a funkcím systému mohou přistupovat. Samozřejmostí je správa hesel a dalších prostředků ověření uživatelů (vícefázové ověření apod.). Další vrstvu ochrany může poskytnout šifrování dat (v klidu i při přenosu), aby v případě neoprávněného přístupu nebyla bez potřebných dešifrovacích klíčů data čitelná.

Aby mohl být provoz informačního systému skutečně efektivní, musí se s ním první řadě dobře pracovat samotným členům organizace. Další nezbytností je proto uživatelsky přívětivé rozhraní s intuitivním designem a dostatečnými možnostmi přizpůsobení. Uživatelé by se měli v prostředí snadno orientovat a struktura funkcí by měla být co nejvíce logická a přehledná. Důležitým prvkem je také responzivní vzhled, který se přizpůsobí různým velikostem obrazovky a typům zařízení.

Zejména pro menší organizace, které mají ambici se v blízké budoucnosti dále rozvíjet a růst, může být atraktivní vlastností škálovatelnost systému. Modulární architektura, která je charakteristická pro Cloud Native přístup k vývoji, nabízí možnost jednoduše přidávat nebo odebírat komponenty podle potřeby a škálovat celé řešení v horizontálním i vertikálním směru. Využití cloudové výpočetní infrastruktury v rámci modelu Infrastracture-as-a-Service (Iaas) přináší značnou flexibilitu při dynamickém škálování a zaručuje optimální efektivitu z hlediska nákladů.

Kolik to bude stát?

Cena informačního systému je dána jeho rozsahem, funkcemináročností vývoje. Abyste si mohli udělat přesnější představu, podívejme se na tři možné scénáře.

Malý systém

Jedná se o propracovanější verzi standardizovaného neboli krabicového („out-of-box“) řešení. Funkce systému lze přizpůsobit vašemu provozu a potřebám, takže vaše organizace bude profitovat ze všech hlavních výhod informačních systémů. I malý systém může znamenat výrazné úspory časunákladů a je pořád mnohem lepší než čistě krabicové řešení s předdefinovanými funkcemi bez výrazných možností přizpůsobení. Nevýhodou může být omezené napojení na další systémy nebo software. Cena systémů na této úrovni se pohybuje okolo 500 000 Kč.

Sofistikovaný systém  

V podstatě se jedná o podobné řešení jako výše, akorát s lepšími možnostmi napojení na další podnikové systémy (účetnictví, e-shop, sklady, …). Tento přístup je lepší z hlediska automatizaceoptimalizace procesů, ale stále neintegruje všechny dílčí systémy do jednoho celku.

Centralizovaný informační systém na míru

Systém určený k řízení celého podniku se vším, co k tomu patří. Zastřešuje všechny procesy a oblasti (výroba, sklady, provoz, prodej, lidské zdroje, řízení vztahů se zákazníky, …). Slouží jako jediný zdroj a zároveň úložiště všech podnikových dat. Vývoj takového řešení obnáší důkladnou přípravu a analýzu projektu. Systém musí být ušitý na míru organizační struktuře dané společnosti, aby mohl efektivně automatizovat procesy a propojit všechny oblasti. Velkou výhodou je tak hlavně to, že můžete úplně zapomenout na všechny ostatní systémy, přístupy, hesla, účty atd. Nevýhodou jsou vysoké počáteční náklady, které se vám však díky optimalizovanému provozu vrátí zpět.

Malý systémpropracovanější verze standardizovaného neboli krabicového řešení500.000 Kč a více
Sofistikovaný systémlepší napojení na podnikové systémy1.000.000 Kč a více
Centralizovaný informační systém na míruunikátní systém se všemi procesy na míru 2.000.000 Kč a více

Kdy se vyplatí vývoj vlastního informačního systému

Pokud usoudíte, že vaše organizace potřebuje informační systém, čeká vás volba mezi standardizovaným řešením a vývojem na míru. Vyplatí se investovat na začátku větší sumu do vývoje personalizovaného systému, nebo vám bude stačit běžný „krabicový“ software?

Hlavním vodítkem pro toto rozhodnutí je jedinečnost vašich podnikových procesů. Máte specifické požadavky, se kterými si hotový systém sotva poradí? Podnikáte ve vysoce specializovaném odvětví, které klade vysoké nároky na přizpůsobení vašich procesů konkrétnímu případu použití? Nebo musí vaše IT systémy splňovat požadavky oborových organizací (např. HIPAA ve zdravotnictví)? Pokud jste na některou z otázek odpověděli kladně, je možné, že se budete muset vydat cestou vývoje na míru.

Vývoj na míru se vám vyplatí také tehdy, pokud kladete velký důraz na škálovatelnostflexibilitu. Jestliže nechcete být ve svém růstu omezeni IT infrastrukturou, bude pro vás lepší nechat si informační systém poskládat odborníky, kteří vše nastaví tak, abyste mohli kdykoli škálovat směrem nahoru i dolů. Počáteční náklady sice budou vyšší než v případě krabicového řešení, ale dlouhodobě ušetříte díky optimálnímu využití IT zdrojů bez zbytečného naddimenzování.

O vývoji vlastního systému byste měli uvažovat i v případě, kdy požadujete integraci se stávajícími systémy, databázemi či podnikovými aplikacemi. Když budou vývojáři s tímto zadáním pracovat již od začátku, bude proces integrace mnohem snazší a efektivnější, než kdybyste se pokoušeli stávající firemní software sjednotit s krabicovým informačním systémem.

K vlastnímu informačnímu systému vám může pomoct i dotace

Uvažujete o pořízení informačního systému, ale bojíte se vysokých počátečních nákladů? Dost možná zbytečně! Evropská unie totiž prostřednictvím dotačních programů podporuje digitalizaci firem ve všech podobách, takže nemusíte nést tyto výdaje sami. Žádat mohou společnosti působící v oboru služeb, výrobní podniky, logistické firmy nebo zdravotnická zařízení. Výše dotací se pohybuje v rozmezí od jednoho až po desítky milionů korun a mezi podporované oblasti patří nákup hardwaru a softwaru, mzdy vývojářů nebo rozvoj internetové infrastruktury.

V čem se liší informační systém od webové aplikace

Informační systém je – navzdory některým podobnostem – potřeba odlišit od webové aplikace. Hlavním rozdílem je míra komplexity, která je bývá u informačních systémů výrazně větší. Zatímco webové aplikace většinou interagují pouze s ostatními webovými službami nebo technologiemi (např. prostřednictvím API), informační systémy musejí komunikovat jak s ostatními podnikovými systémy, tak i s celou řadou periferních zařízení.

Představme si to na příkladu výrobního podniku – informační systém zahrnuje jednak administraci (v podobě webové aplikace) pro správce či vedoucí pracovníky, ale kromě toho obsahuje také tzv. Human Interface Device (HID) neboli zařízení pro správu strojů, zobrazovací jednotky s informacemi o stavu výroby atd. Alternativně lze pro manažery naprogramovat také rychlý ovládací panel v mobilní aplikaci pro ještě efektivnější řízení výroby.

Zjednodušeně můžeme říct, že na rozdíl od klasické webové aplikace se informační systém skládá z více komponent, které mají mnohem větší přesah do fyzického prostředí podniku.

Jak probíhá vývoj informačního systému

Řekněme, že se skutečně rozhodnete pro vývoj vlastního informačního systému. Co vás nyní čeká? Do jakých fází lze proces rozdělit a jak dlouho bude trvat?

Nejprve je potřeba se sejít a podrobně se seznámit s vašimi požadavky. Business analytici si s vámi vyjasní vaše očekávání a cíle, aby mohli zformulovat srozumitelné zadání pro vývojáře. Pak následuje analýza projektu a návrh realizace. V této fázi vyhodnotíme proveditelnost, stanovíme předběžný termín dokončení a odhadneme finanční náročnost. Zároveň se dohodneme na formě spolupráce (např. námi preferovaný agilní vývoj).

Pokud si vše vzájemně odsouhlasíme, přikročíme k návrhu systému. Ten se týká celkové architektury systému (moduly, komponenty, …) a prostředí, kde bude výsledný software nasazen. Značnou pozornost věnujeme také UX/UI designu, což nám ušetří spoustu práce v pozdějších fázích vývoje (a vám spoustu peněz).

Poté následuje samotný vývojimplementace. Vývojáři se pustí do programování podle vytvořených návrhů a převedou vaše nápady na „hmatatelný“ produkt. Když mají hotovo, následuje důkladné testování, abychom odstranili všechny chyby a zajistili perfektní funkčnost a bezpečnost systému. Poté je systém nasazený do produkčního prostředí. V této fázi nainstalujeme, nakonfigurujeme a nasadíme komponenty, databáze a další části na servery nebo cloudovou infrastrukturu.

Nyní je potřeba provést další kolo testů. Hlavní slovo má zákazník při tzv. uživatelském akceptačním testování. Má konečně možnost si systém vyzkoušet a ověřit, zda splňuje všechny požadavky a odpovídá technickým specifikacím. Podle zpětné vazby je systém dále upravovaný a laděný k dokonalosti.

Po zapracování všech připomínek a schválení zákazníkem se nasadí konečná verze softwaru a případně proběhne proškolení pověřených IT pracovníků firmy ohledně správy a údržby. Zákazník by měl také obdržet kompletní technickou dokumentaci, včetně návodů, příruček a pokynů pro odstraňování problémů.

Vývojem ale samozřejmě nic nekončí – ba právě naopak. Kromě poskytování podporyservisu je potřeba systém také průběžně monitorovat, optimalizovat a postupem času i rozšiřovat o nové funkce. Pokud se rozhodnete investovat do vývoje řešení na míru, připravte se spíšespíš na maraton než na sprint. 

Profesionální vývoj informačního systému na míru

Dočetli jste až sem a došli jste k závěru, že i vaše organizace musí využít všech výhod informačního systému a postavit se k výzvě digitalizace čelem? To rádi slyšíme! S vývojem informačních systémů všeho druhu (ERP, CRM, rezervační systémy, SAAS, databáze, objednávky, …) máme bohaté zkušenosti, které můžeme zúročit i při práci na vašem projektu. S digitalizací jsme pomohli již celé řadě organizací, takže jsme si dobře vědomi všech úskalí a víme, co firmy chtějí a potřebují.

Pokud máte zájem o spolupráci s námi, vyplňte náš kontaktní formulář a domluvte si nezávaznou schůzku s našimi projektovými manažery. Poslechneme si, jaké jsou vaše představy, a navrhneme vám vhodný postup. Projektu se pak ujmou naši zkušení vývojáři, kteří váš nápad promění v systém vašich snů!